3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZSsMS
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o usmernenie.

Ako zaradiť učiteľa, ktorý ukončil magisterské štúdium v štúdijnom programe Učiteľstvo ekológie a technickej výchovy. Na škole sa nevyučuje ekológia.
Bol prijatý ako vychovávateľ v ŠKD, s tým, že si dopĺňa úväzok v ZŠ vyučovaním TECHNIKY. Je zaradený do 10 PT, má jednu pracovnú zmluvu+ dodatok k PZ (po výšení úväzku). Je toto v poriadku?
2.Ak bude vyučovať len TECHNIKU v ročníkoch 5,-9,, je to 4 hodiny týždenne, teda by mal skrátený úväzok. Bude zaradený v 10PT. Uvažujem správne?
3. Teoreticky, ak by nemal úväzok ako vychovávateľ - ale učil by aj TECHNIKU aj napr. matematiku (potrebujeme zastupovanie počas MD), alebo akýkoľvek iný predmet - na ktorý nemá kvalifikáciu - Ako by mal byť správne zaradený?

Ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Váš zamestnanec je kvalifikovaný ako vychovávateľ a môže byť zaradený do 10. platovej triedy. Neviem o aký dodatok k PZ sa jedná, Druhá otázka - ak bude pracovať na skrátený úväzok a vyučovať predmety svojej aprobácie, tak bude zaradený do 10. platovej triedy. Ak bude učiť na plný úväzok, musí učiť predmety svojej aprobácie podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu 11 hodín týždenne. Ak bude učiť techniku len 4 hodiny a ostatné hodiny bude učiť nekvalifikovane, bude zaradený do 9. platovej treidy.

ZSsMS
Zaradenie do platovej triedy

K dodatku:, v pôvodnej PZ zaradený ako vychovávateľ,/nemal celý úväzok, dodatok k PZ: zvýšenie úväzku - vyučovaním v ZŠ 6 hodín.