4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
cibikova
Zaradenie do platovej triedy

Mám vyštudovanú sociálnu pedagogiku (magister. vzdelanie) a v roku 2008 som absolvovala DPŠ pre učiteľov. Pracovala som až do tohto dátumu ako vychovávateľka na internáte.
V roku 2017 som ukončila rozširujúce vzdelanie - slovenský jazyk a história. Chcem sa spýtať do akej platovej triedy budem zaradená ako učiteľka slovenčiny a histórie,
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe Vami uvedeného vzdelania ste kvalifikovanou učiteľkou slovenčiny a histórie a ak budete tieto predmety vyučovať v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu (§7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.) patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka so zaradením do 10. platovej triedy.

schokolate
Platová trieda

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na zaradenie do platovej triedy. Od februára idem učiť slovenský jazyk a literatúru na SŠ (zastupovanie počas MD). Mám vyštudované bilingválne gymnázium a ukončené VŠ II. stupňa v medziodbore slovenský jazyk a literatúra - prekladateľstvo a tlmočníctvo (štátna skúška z francúzskeho jazyka). Prax v školstve ešte nemám a DpŠ si plánujem začať robiť v septembri. Je možné mi priznať aj príplatok pre začínajúceho učiteľa?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak ste v školstve nezískali prax, ste začínajúci učiteľ strednej školy so zaradením do 9 platovej triedy s príplatkom začínajúceho učiteľa. Doplňujúce pedagogické štúdium ste povinná v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. začať do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru a do štyroch rokov ho úspešne ukončiť. Po ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do 10. platovej triedy ako samostatná učiteľka strednej školy za podmienky, že budete vyučovať svoje aprobačné predmety v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice Vašej vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu.