8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lubka Kissova
Zaradenie do platovej triedy
zuzana soltesova
Zaradenie po 1. atestacii, priplatky

Som učiteľka ZUŠ, mám ukončené konzervatórium a 2. st. VŠ vzdelania v inom odbore, na základe toho som zaradená do 9. pl. tr., poberám kreditový príplatok. Chystám sa na vykonanie 1. atestácie a na moju otázku ohľadom prípadného následného zaradenia do platovej tr. som dostala odpoveď, že v prípade vykonania 1. atestácie zostanem v 9. platovej triede, iba príplatky, ktoré dnes poberám nie z 9. pl. triedy, do ktorej som zaradená, ale z 8. platovej triedy, ktorá zodpovedá mojej odbornej kvalifikácii, už budú vyratúvané z 9. platovej triedy. Je správne takéto zaradenie po atestácii vzhľadom na moju súčasnú platovú triedu a vyratúvanie príplatkov v súčasnosti z 8. pl. triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie po prvej atestácii, príplatky

Ak máte konzervatórium ukončené absolutóriom a učíte svoj odbor, tak ste kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť a patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Vás zaradili do 9. platovej triedy. Aj po vykonanej atestácii zostanete zaradená do 9. platovej triedy, pretože atestáciu môžete v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonať len v kategórii a podkategórii, na ktorú spĺňate kvalifikačný predpoklad a v získanom stupni vzdelania.. Príplatky sa vyplácajú v súlade s jednotlivými paragrafmi zákona č. 553/2003 Z. z. Napr. kreditový príplatok sa vypláca podľa § 14 ods. 2 uvedeného zákona v sume 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený..... Nerozumiem ako máte príplatky vypočítané z 8. platovej triedy, ak ste zaradená do 9. platovej triedy. Alebo som to zle pochopila ?

zuzana soltesova
Zaradenie po 1. atestacii, priplatky

Presne tak, bolo mi povedané, že príplatky mi vypočítavajú z 8. platovej triedy, preto som sem napísala, bolo mi to čudné...takže to znamená, že napríklad 2. atestáciu nebudem môcť vykonať, pretože nespĺňam kvalifikačné predpoklady? Pretože keď som sa pýtala na toto, bolo mi povedané, že predsa mám VŠ vzdelanie, tak môžem. Aj keď mám VŠ vzdelanie mimo odbor. Sú moje informácie teda nesprávne?

Maria Pavlikova
Zaradenie po 1. atestacii, priplatky

Očakávate inú odpoveď. Nie, ja svoje odpovede píšem za podmienky, že je to tak ako to napíšem. Uvádzam aj príslušné paragrafy zákonov, kde si to môžete overiť.

zuzana soltesova
Zaradenie po 1. atestacii, priplatky

Nie, práve naopak, chcem vedieť, ako to je v súlade so zákonom, asi sme sa nepochopili. Opísala som situáciu, aká je a zaujíma ma, či je to tak, ako má byť a či informácie, ktoré som dostala od vedenia školy, sú v súlade so správnym výkladom paragrafov. Som zatiaľ pred 1. atestáciou, ale zaujíma ma, či mám podľa zákona "nárok" vykonať aj atestáciu druhú, keď mám splnenú kvalifikačnú požiadavku absolutórium konzervatória, ale VŠ vzdelanie mám v inom odbore (nie pedagogické, ani umelecké), pretože ja som si zákon vyložila inak, ako vedenie školy. Podľa môjho názoru si 2. atestáciu robiť nemôžem, podľa vedenia môžem. Chcem práve vedieť, ako to JE. Ďakujem veľmi pekne.

zuzana soltesova
Zaradenie po 1. atestacii, priplatky

Potvrdenie správneho zaradenia po 1. atestácii plne akceptujem, ale keďže sa mi zdali čudné tie príplatky vraj z 8. platovej triedy, dala som sem aj tú otázku o zaradení po 1. atestácii, nejde mi o možné zaradenie do vyššej triedy po 1. atestácii, s tým som nerátala, pretože som si to vyložila tak, ako ste to napísali vy. Zneistili ma však (podľa mňa) mätúce informácie od vedenia školy, získané v neformálnom rozhovore.

Maria Pavlikova
Zaradenie po prvej atestácii, príplatky

Netreba to stále opakovať, ja som Vám odpoveď napísala a tá platí. Nemáte prvú atestáciu a už sa chystáte na druhú atestáciu, ktorú zákon č. 317/2009 Z. z. zamestnancom s vyšším odborným vzdelaním neumožňuje.