1 príspevok / 0 nový
Anonymous
Zaradenie do platovej triedy