1 príspevok / 0 nový
Miruška Šamajov...
Zaradenie do platovej triedy