1 príspevok / 0 nový
anulinka
Zaradenie do platovej triedy ekonómky s VŠ vzdelaním II. stupňa

Dobrý deň,
Pracujem v ZŠ s MŠ ako ekonómka a zároveň vedúca hospodárskeho úseku.
Mám 31-ročnú prax a ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa.
Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?

Mojou náplňou práce okrem iného je aj:

– Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce, spracovanie účtovných uzávierok
– Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania, vrátane spracovania návrhu rozpočtu pre organizáciu
– Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov
– Tvorba smerníc pre úsek rozpočtovania a financovania
- Zabezpečenie VO - navrhovanie, plánovanie a realizácia metód verejného obstarávania

Za odpoveď vopred ďakujem. Anka