4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Edu-1
Zaradenie do platovej triedy, inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková,

prosím Vás, v ktorej platovej triede mám byť zaradená?
Pracujem ako samostatná vychovávateľka v ŠKD.
Mám ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, I.stupeň VŠ - majster OV, II.stupeň - učiteľstvo technických profesijných predmetov, titul Ing.
Momentálne som zaradená v 6.platovej triede.
Je moje zaradenie správne?

Druhá otázka: Porozumela som správne zákonu, keď si myslím, že ak úspešne ukončím inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín v súlade s plánom prof.rozvoja, prilepším si o 3% k platu? O koľko percent si môžem takto prilepšiť. Stretla som sa s názorom, že až o 9%. Koľko hodín IV je potrebných v tomto prípade absolvovať?

Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy, inovačné vzdelávanie

Ste kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, čomu prislúcha 5. platová trieda. Do 6. platovej triedy Vás zaradili na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Príplatky za profesijný rozvoj sa neprideľujú na základe nejakých počutých informácií, ale presne podľa zákona. V tomto prípade je to § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z., kde je uvedené, že za úspešné ukončenie inovačného vzdelávania patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume 3 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. a to najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie. Inovačné vzdelávanie a jeho rozsah je popísané v 5 55 a 56 zákona č. 138/2019 Z. z.

Edu-1
Zaradenie do platovej triedy, inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková, vraciam sa k môjmu zaradeniu.
Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v prílohe č.3, v časti vzdelanie získané podľa predpisov účinných do augusta 2019 je v bode 8 uvedené, učiteľstvo profesijných predmetov
v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného
programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného
študijného odboru s ďalším študijným odborom.
Ja mám vyštudované učiteľstvo technických profesijných predmetov. II.stupeň, ukončené v r.2009.
Moja otázka znie:
Spĺňam kvalifikačný predpoklad na tejto úrovni, t.j. na úrovni VŠ II. stupňa pre vychovávateľstvo?
Nemala by som byť teda zaradená v 7.platovej triede?
Ešte raz ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy, inovačné vzdelávanie

Áno, vzdelanie je presne tak uvedené ako to uvádzate Vy vo svojej otázke, ale háčik je v tom, že je to uvedené v oddiele B Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré spĺňate a ktorému zodpovedá zaradenie do 6. platovej triedy.