4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Smudlinka
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobry deň. Chcela by som sa opýtať (keďže sa z toho neviem vysomáriť). Mám ukončenú strednú pedagogickú školu učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (maturita). V štúdiu som pokračovala na vysokej škole pedagogickej v BB, avšak v odbore učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory. Štúdium som ukončila s titulom Mgr. Počas štúdia na VŠ som absolvovala aj predmety pedagogiky, psychológie a pod. Momentálne som prijatá do MŠ. Keďže nemám prax (začínajúci učiteľ) podľa vzdelania patrím do akej platovej triedy? Ďakujem vopred za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte učiteľské, avšak nie pre materskú školu. Po nástupe do zamestnania v materskej škole, zaradia Vás do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy a do adaptačného vzdelávania. Súčasne Vám do pracovnej zmluvy dajú podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania, a to rozširujúce štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do 7. platovej triedy, a to po dobu do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru a v súlade s § 83 ods. 4 Vás zaradia do 7. platovej triedy.

MarcoSarlotka
Doplňujúce vzdelanie pre MŠ

Dobrý deň, chcem sa spýtať aké si potrebujem doplniť vzdelanie keďže končím posledný semester ekonomického zamerania (ing.), ale chcela by som pracovať v materskej škole. Stačí mi dvojročné pomaturitné štúdium a do akej platovej triedy by som spadala? Alebo treba nejaké rozširujúce štúdium? Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplňujúce vzdelanie pre MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Keďže nemáte pedagogické vzdelanie žiadneho druhu, na rozširujúce štúdium Vás nepríjmu. Ak absolvujete dvojročné pomaturitné štúdium pre učiteľky materských škôl, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.