96 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maria Pavlikova
Materská škola

Posielam Vám link na ministerstvo školstva. https://www.minedu.sk/sprievodne-dokumenty/ Piaty materiál je to, čo požadujete. Platové tarify sú platné aj pre rok 2022. V 6. platovej triede je platová tarifa 915,- €, čo by bol Váš zákonom zaručený základný plat.

Adela2
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Dobrý deň chcem sa informovať o zaradení do platovej triedy. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v inom smere ako je pedagogika. Pri nástupe na pozíciu učiteľa ZŠ (prvý stupeň) som začala študovať na vysokej škole- externe: Predškolskú a elementárnu pedagogiku (ešte študujem, momentálne 4. ročník), po ukončení adaptačného vzdelávania (rok 2018) ma môj zamestnávateľ- ZŠ zaradil do platovej triedy 7. Tento mesiac som zmenila zamestnávateľa, nastúpila som do MŠ a zaradili ma do 6. platovej triedy. Je možné, aby ma zaradili do nižšej platovej triedy? Všetky potvrdenia o štúdiu na vysokej škole v danom odbore som novému zamestnávateľovi poskytla. Ďakujem za informáciu.

Maria Pavlikova
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Pôvodný zamestnávateľ Vám pravdepodobne dal podmienku v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť učiteľky, a to do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru a zaradil Vás správne. Novému zamestnávateľovi predložte potvrdenie a uplatnení § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Doklady o štúdiu na vysokej škole o neukončenom vzdelaní nie sú určujúce.

Adela2
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Dobrý večer pani Pavlíková, ďakujem pekne za odpoveď. Máte pravdu, v predošlom zamestnaní som mala v pracovnej zmluve uvedenú podmienku v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Skúsim si u nového zamestnávateľa uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., aby som mohla byť zaradená do 7. platovej triedy. Som zvedavá, aké bude jeho stanovisko. Ďakujem Vám pekne za radu.

Zu
Zaradenie do platobnej truedy

Dobry den, do ake platovej triedy je mozne ma zaradit v ms po ukonceni stredne pomaturitne studium v predskolskej ped, plus Mgr v odbore politologia a ci je mozne urobit si obe atestacie a po. Ich ukonceni aka trieda by mi prialuchala. Dakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V prípade, že sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, Vašu učiteľku zaradíte do 6. platovej triedy ako začínajúcu, a to s ohľadom na úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré je plnením kvalifikačného predpokladu a vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ostane zaradená v 6. platovej triede. Vykonať môže po piatich rokoch prvú atestáciu, bude však aj naďalej zaradená v 6. platovej triede. Atestácie vykonané s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie jej neuznáte, pretože magisterské vzdelanie v odbore politológia nie je kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy. Bolo by vhodné, keby ste v otázke poskytli dostatočné informácie na kvalifikované zodpovedanie otázky.

Adela001
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Rada by som sa informovala na zaradenie do platovej triedy. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na STU s titulom ING. a momentálne som ukončila prvý ročník doplňujúceho pomaturitného štúdia učiteľstvo pre MŠ.
Od septembra by som rada nastúpila do práce na miesto učiteľky. Spadám prosím v tomto prípade do platovej triedy 4? Aká je prognóza a možnosti postupu po ukončení školy aspoň do plat.triedy 6-7? Aké sú podmienky?
Ďakujem Vám veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri nástupe do zamestnania, ak je to prvý pracovný pomer v školstve Vás zaradia do 5. platovej triedy a do adaptačného vzdelávania. Po jeho úspešnom ukončení Vás zaradia do 6. platovej triedy. V tejto platovej triede budete zaradená aj po ukončení doplňujúceho pomaturitného štúdia učiteľstvo pre MŠ a budete kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. 6. platová trieda vyplýva z toho, že máte vysokoškolské vzdelanie iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť.

Bc.Tatiana Mikulcová
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň, mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, potom som vyštudovala VŠ, Mgr. nepedagogicky smer, ale k diplomu som si doplnila uciteľstvo a pedagogické vedy Primárnu pedagogiku, pracujem ako riaditeľka a uciteľka v MŠ, som učiteľ s 1 atestaciou, hcela by som vás poprosiť, do akej platobnej triedy by som mala byť zaradená, mám 10 r. pedagogickej praxe. Ďakujem Tatiana

Bc.Tatiana Mikulcová
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň, mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, potom som vyštudovala VŠ, Mgr. nepedagogicky smer, ale k diplomu som si doplnila uciteľstvo a pedagogické vedy Primárnu pedagogiku, pracujem ako riaditeľka a uciteľka v MŠ, som učiteľ s 1 atestaciou, hcela by som vás poprosiť, do akej platobnej triedy by som mala byť zaradená, mám 10 r. pedagogickej praxe. Ďakujem Tatiana

Maria Pavlikova
Zaradenie do platobnej triedy

Pri posúdení Vášho zaradenia do platovej triedy sú dôležité roky ukončeného štúdia a ku ktorému vzdelaniu ste vykonali atestáciu.

daskanovak@gmail.com
platová trieda

Dobrý deň, Prosím Vás, mám gymnázium, strednú pedagogickú školu - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo - rok skončenia 2002, Vysokú školu sociálna práca - rok skončenia 2008, DPŠ - rok skončenia 2020, atestácia - rok skončenia 2020. Momentálne som v 6 platovej triede. Ak by som si spravila rozširujúce vzdelávanie špeciálna pedagogika pre materské školy, posunie ma to do 7. platovej triedy? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Nagyová

Ľubka Světlíková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako ma byť zaradený pedagóg... Vyštudovaná stredná pedagogická škola, prax 17 rokov, samostatný pedagóg, pracuje v špeciálnej MŠ.
Ďakujem

Ľubka Světlíková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako ma byť zaradený pedagóg... Vyštudovaná stredná pedagogická škola, prax 17 rokov, samostatný pedagóg, pracuje v špeciálnej MŠ.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak je stredná pedagogická škola so zameraním na predškolskú pedagogiku a doplnená o rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, tak tento učiteľ špeciálnej materskej školy môže byť zaradený do 5. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Jakub Riško
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň p. Pavlíková.
Do akého stupňa mám byť zaradený ako učiteľ materskej školy, ak mám ukončené gymnázium a bc. stupeň v odbore predškolská el. pedagogika a som zaradený do adaptačn3ho vzdelávania? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako začínajúci učiteľ materskej školy s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v odbore predškolská elementárna pedagogika máte byť zaradený do 5. platovej triedy. Váš kariérový stupeň je začínajúci učiteľ.

Veronika1991
Platobná trieda

Dobrý deň p. Pavliková, chcem sa opýtať do akej platobnej triedy mám byť zaradena ak mám vyštudovanú strednú pedagogicku školu odbor Pedagogika, dalej mám vysokoškolský titul 1.stupňa v odbore Pedagogika a vychovávateľstvo a vysokoškolský titul 1. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Mám záujem o prácu učiteľky v mš. Ako začínajúci učiteľ by som mala byŤ zaradená do 5. platobnej triedy? A po adaptačnom vzdelávani ako samostatny učiteľ by som mala byť zaradená do 6.platobnej triedy? Vopred ďakujem za odpoveď Veronika

Maria Pavlikova
Platobná trieda

Tituly nie sú dôležité, dôležitý je odbor a program vysokoškolského vzdelania. Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Ako začínajúca učiteľka budete v 5. platovej triede a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatná učiteľka materskej školy v 6. platovej triede.

KrisPa
Vzdelanie

Dobrý deň, prosím poraďte mi. Mám vyštudovanú VŠ odbor Ľudksé zdroje a personálny manažment. Neskôr som si dorobila pedagogické minimum 2 roky.
Momentálne som zamestnaná na ZŠ ako vychovávateľ s podmienkou, že do 4 rokov si musím dokončiť vzdelanie v odbore vychovávateľ. Chcem sa opýtať, či si môžem urobiť rozširujúce štúdium učiteľstva na 1. stupni a naďalej tak pracovať ako vychovávateľka? Môžem potom s týmto vzdelaním robiť vychovávateľa a nemusím si už dorábať žiadne vzdelanie? Ďakujem a želám krásny zvyšok dňa.
Pavlíková Kristína

Sisa27
Platová trieda

Dobrý deň, p. Pavlíková.
Chcem sa spýtať do akej platovej triedy budem zaradená, keď absolvujem bc. Predškolská a elementárna pedagogika?
Pracujem ako pedagogický asistent, mám 9 rokov praxe a VŠ II. stupňa pedagogického zamerania v odbore Liečebná pedagogika . Zaradená som v 6. platovej triede.
Chcela by som v budúcnosti byť učiteľkou v MŠ, a preto rozmýšľam o štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky (skr. PEP). Moja otázky:
Týmto štúdiom PEP postúpim do vyššej platovej triedy alebo ostanem v 6. ako doteraz?
Ak ostanem stále v 6. platovej triede oplatí sa mi absolvovať spomínané štúdium PEP? Teda, či sa pre mňa niečo zmení?
Keby som v danom odbore PEP si urobila II. stupeň - bude to mať nejaký dopad na zmenu platovej triedy, ak ostanem v MŠ?
Ďakujem za odpovede a prajem príjemný večer!

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
ako pedagogický asistent ste zradená správne a je to najvyššia platová trieda pre padagogického asistenta. Ak chcete byť kvalifikovaná učiteľka materskej školy, musíte absolvovať predškolskú a elementárnu pedagogiku. Stále to bude 6. platová trieda. Do 7. platovej triedy by ste postúpili po vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v danom odbore.

Kristína0112
Platobna trieda

Dobry den,
Prosim Vas o info do ktorej platobnej triedy budem zaradena.
Od septembra 2023 zacinam v MS, moje vzdelanie je VS nepedagogicky odbor-Mgr. a od septembra zacinam pedagogicke minimum. Dakujem za akékoľvek info.

Maria Pavlikova
Platobna trieda

Dobrý deň,
Vaša otázka je veľmi stručná, budete zaradená ako začínajúca učiteľka materskej školy do 5. platovej triedy.

Maria Pehelová ...
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, mám strednú školu - gymnázium, VŠ bakalár - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Mgr. štúdium - učiteľstvo pre prvý stupeň. Pracovala som 5 rokov v MŠ a potom 4 roky v ZŠ. Chcela by som sa vrátiť do MŠ, len neviem do akej triedy budem zaradená. Veľmi pekne Vás prosím o radu.
Ďakujem

Maria Pehelová ...
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, mám strednú školu - gymnázium, VŠ bakalár - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Mgr. štúdium - učiteľstvo pre prvý stupeň. Pracovala som 5 rokov v MŠ a potom 4 roky v ZŠ. Chcela by som sa vrátiť do MŠ, len neviem do akej triedy budem zaradená. Veľmi pekne Vás prosím o radu.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrá deň,
na posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov na učiteľku materskej školy je vo Vašom prípade je dôležité, v ktorom období ste študovali, resp. podľa ktorého predpisu a presné názvy študijných odborov a programov.

Maria Pehelová ...
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, študovala som v Bratislave na UK:
2012 – 2015 odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby
2015 - 2019 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Ďakujem

Ludovit
Predĺženie pracovnej zmluva s PZ nad 67 rokov

Dobrý deň, chcem sa opýtať p. Pavlíkovej, máme zamestnanca, ktorý mal 2x predĺženú zmluvu po dosiahnutí veku 65 rokov, dnes má 67 rokov a je možné ešte raz predĺžiť zmluvu, pretože platil do mája 2023 výnimočný stav pre pandémiu alebo už to nie je možné a tento PZ musí definitívne ukončiť pracovný pomer.
Ďakujem za Vašu odpoveď. Ľudovít Šimun

Maria Pavlikova
Predĺženie pracovnej zmluva s PZ nad 67 rokov

Dobrý deň,
i napriek tomu, že ste trochu zmenili otázku, neviem Vám inak odpovedať ako včera. Predĺženie pracovného pomeru vzhľadom na núdzový alebo výnimočný stav ? Ešte platí ? Tá novela Zákonníka práce podľa dôvodovej správy platila pre zamestnancov automobilového priemyslu, nie v školstve. Určite neplatí ďalšie predlženie pracovného pomeru zamestnancov nad dva roky.

Maria Pehelová ...
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, mám strednú školu - gymnázium,
VŠ bakalár - som študovala od 2012 – 2015 odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby
a VŠ magisterské: 2015 - 2019 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v školstve pracujem 8 rokov. Chcela by som sa opýtať, do akej triedy by som bola zaradená, ak by som sa vrátila do MŠ.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň,
napíšte presný názov programu aj odboru magisterského štúdia.

Zuzana Matejčíková
Učiteľka v materskej škole, ktorá je dochodkyňa

Dobrý deň, potrebovala by som prosím poriadiť, ako postupovať : má ku nám do MŠ nastúpiť učiteľka, ktorá je už dôchodkyňa, v tomto prípade sa zadáva aká platová trieda? tiež sa berie ako začínajúci učiteľ, nakoľko u nás ešte nepracovala? alebo je potrebné započítať aj doterajšiu prax a od toho sa odvíja aj stupeň platovej triedy? aby nevznikli zbytočné dohady ohľadom jej ohodnotenia. ďakujem vopred za odpoveď a Váš čas,

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Vaše otázky sú tak laické, že pochybujem, že sa pýtate zo školy. Dôchodkyňa by nemala byť začínajúca učiteľka. Vy ste ešte nikoho nezamestnávali ? Nezadávajte otázku na 83 miesto v poradí.

AnetK
Platová trieda

Dobrý deň , chcela by som sa sa informovať ohľadom platovej triedy. Mám 7 rokov pedagogickej praxe, Bc štúdium sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, pomaturitné štúdium učiteľstvo v MŠ a na to naviazanu 1. atestáciu. Začala som pracovať ako riaditeľ MŠ. Do akej triedy by som mala byt zaradená ? Ďakujem

janavargova
Zaradenie PZ do platovej triedy

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom zaradenia PZ na pozíciu pedagogického asistenta. Zamestnanec má ukončenú strednú poľnohospodársku školu maturitou a VŠ poľnohospodársku ukončenú titulom Ing. v 2004. Teraz od 1.9.2023 nastúpila v našej MŠ na pozíciu pedagogického asistenta a začala študovať večerne na strednej pedagogickej škole. Prosím vás do akej platovej triedy má byť zaradená? Pretože sa nám rôznia názory s pani ekonómkou. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ do platovej triedy

Dobrý deň,
Vaša pedagogická asistentka je nekvalifikovaná. Dôležité je, či je to jej prvý pracovný pomer v školstve a či má podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad.

Zuzana Matejčíková
zaradenie do platovej triedy učiteľka v MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na radu: budeme prijímať novú učiteľku, preto by som potrebovala poradiť ako správne určiť platovú triedu: má ukončenú SŠ - učiteľstvo pre materské školy, potom má ukončený II. stupeň VŠ odbor - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : pedagogika/ štúdium ukončila v roku 2005. Má osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania pre kategóriu: učiteľ, učiteľ pre predprimáne vzdelávanie.... a ďalšie osvedčenie určené pre - učiteľ pre pred primárne vzdelávanie : Potom pracovala ako učiteľka v MŠ aj ako riaditeľka. Preto by som potrebovala poradiť ako jej správne určit platovú triedu, Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy učiteľka v MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. ju zaradíte do 6. platovej triedy.

MarikaTT
Rok ukončenia pedagogického vzdelania

Dobrý deň,

pri uznaní pedagogického vzdelania VŠ - magisterské pedagogické štúdium - je významný rok jeho ukončenia ? Sú nejaké lehoty v podmienka Slovenska, ktoré by neuznali platnosť vzdelania / diplomu získaného na Slovensku ?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Rok ukončenia pedagogického vzdelania

Dobrý deň,
každé vzdelanie, ktoré absolvujete a škola Vám vydá vysvedčenie, je platné bez ohľadu na rok jeho absolvovania.

AlexPollen
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať v akej platovej triede by som bola, ak by som pracovala v MŠ. Mám ukončené Bc. učiteľstvo dejepisu a pedagogiky, Mgr. sociálna práca a 4 roky pracujem ako pedagogický asistent na základnej škole. Od septembra začínam robiť pomaturitné štúdium na MŠ a vychovávateľstvo. Ak by ma prijali už od septembra do MŠ, do akej platovej triedy by ma zaradili? a tiež v akej budem, ak skončím dvojročné pomaturitné štúdium. Podľa tabuľky by som bola zaradená ako VŠ 2. stupeň nekvalifikovaný? čiže 6. platová trieda? alebo ako to mám chápať ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Dobrý deň,
ako učiteľka materskej školy ste nekvalifikovaná a na základe uvedeného vzdelania budete zaradená do 6. platovej triedy. Po ukončení úplného stredného odborného vzdelania pre učiteľky materských škôl budete kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. budete rovnako zaradená v 6. platovej triede.

Lucia Valičkova
Platová trieda

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená. Mám VS druhého stupňa v inom odbore ako je požadované. Tento rok skončím pomaturitne štúdium učiteľstvo v MS a vychovavatelstvo. Dva roky som robila pomocného vychovavatela cez projekt EU. Tento rok som nastúpila ako učiteľ v MŠ. V maji mi končí adaptacne. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
uvádzate termíny - tento rok mi končí adaptačné, tento rok som nastúpila - a pod. Pre mňa to nie sú termíny, na základe ktorých by som presne posúdila, či Vám neplynie nejaká lehota. Napíšte, kedy vznikol prvý pracovný pomer v školstve, aké činnosti ste vykonávali, či máte výnimku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Stránky