62 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maria Pavlikova
Materská škola

Posielam Vám link na ministerstvo školstva. https://www.minedu.sk/sprievodne-dokumenty/ Piaty materiál je to, čo požadujete. Platové tarify sú platné aj pre rok 2022. V 6. platovej triede je platová tarifa 915,- €, čo by bol Váš zákonom zaručený základný plat.

Adela2
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Dobrý deň chcem sa informovať o zaradení do platovej triedy. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v inom smere ako je pedagogika. Pri nástupe na pozíciu učiteľa ZŠ (prvý stupeň) som začala študovať na vysokej škole- externe: Predškolskú a elementárnu pedagogiku (ešte študujem, momentálne 4. ročník), po ukončení adaptačného vzdelávania (rok 2018) ma môj zamestnávateľ- ZŠ zaradil do platovej triedy 7. Tento mesiac som zmenila zamestnávateľa, nastúpila som do MŠ a zaradili ma do 6. platovej triedy. Je možné, aby ma zaradili do nižšej platovej triedy? Všetky potvrdenia o štúdiu na vysokej škole v danom odbore som novému zamestnávateľovi poskytla. Ďakujem za informáciu.

Maria Pavlikova
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Pôvodný zamestnávateľ Vám pravdepodobne dal podmienku v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť učiteľky, a to do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru a zaradil Vás správne. Novému zamestnávateľovi predložte potvrdenie a uplatnení § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Doklady o štúdiu na vysokej škole o neukončenom vzdelaní nie sú určujúce.

Adela2
Zmena platovej triedy pri prestupe zo ZŠ do MŠ

Dobrý večer pani Pavlíková, ďakujem pekne za odpoveď. Máte pravdu, v predošlom zamestnaní som mala v pracovnej zmluve uvedenú podmienku v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Skúsim si u nového zamestnávateľa uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., aby som mohla byť zaradená do 7. platovej triedy. Som zvedavá, aké bude jeho stanovisko. Ďakujem Vám pekne za radu.

Zu
Zaradenie do platobnej truedy

Dobry den, do ake platovej triedy je mozne ma zaradit v ms po ukonceni stredne pomaturitne studium v predskolskej ped, plus Mgr v odbore politologia a ci je mozne urobit si obe atestacie a po. Ich ukonceni aka trieda by mi prialuchala. Dakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V prípade, že sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, Vašu učiteľku zaradíte do 6. platovej triedy ako začínajúcu, a to s ohľadom na úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré je plnením kvalifikačného predpokladu a vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ostane zaradená v 6. platovej triede. Vykonať môže po piatich rokoch prvú atestáciu, bude však aj naďalej zaradená v 6. platovej triede. Atestácie vykonané s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie jej neuznáte, pretože magisterské vzdelanie v odbore politológia nie je kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy. Bolo by vhodné, keby ste v otázke poskytli dostatočné informácie na kvalifikované zodpovedanie otázky.

Adela001
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Rada by som sa informovala na zaradenie do platovej triedy. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na STU s titulom ING. a momentálne som ukončila prvý ročník doplňujúceho pomaturitného štúdia učiteľstvo pre MŠ.
Od septembra by som rada nastúpila do práce na miesto učiteľky. Spadám prosím v tomto prípade do platovej triedy 4? Aká je prognóza a možnosti postupu po ukončení školy aspoň do plat.triedy 6-7? Aké sú podmienky?
Ďakujem Vám veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri nástupe do zamestnania, ak je to prvý pracovný pomer v školstve Vás zaradia do 5. platovej triedy a do adaptačného vzdelávania. Po jeho úspešnom ukončení Vás zaradia do 6. platovej triedy. V tejto platovej triede budete zaradená aj po ukončení doplňujúceho pomaturitného štúdia učiteľstvo pre MŠ a budete kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. 6. platová trieda vyplýva z toho, že máte vysokoškolské vzdelanie iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť.

Bc.Tatiana Mikulcová
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň, mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, potom som vyštudovala VŠ, Mgr. nepedagogicky smer, ale k diplomu som si doplnila uciteľstvo a pedagogické vedy Primárnu pedagogiku, pracujem ako riaditeľka a uciteľka v MŠ, som učiteľ s 1 atestaciou, hcela by som vás poprosiť, do akej platobnej triedy by som mala byť zaradená, mám 10 r. pedagogickej praxe. Ďakujem Tatiana

Bc.Tatiana Mikulcová
Zaradenie do platobnej triedy

Dobrý deň, mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu, potom som vyštudovala VŠ, Mgr. nepedagogicky smer, ale k diplomu som si doplnila uciteľstvo a pedagogické vedy Primárnu pedagogiku, pracujem ako riaditeľka a uciteľka v MŠ, som učiteľ s 1 atestaciou, hcela by som vás poprosiť, do akej platobnej triedy by som mala byť zaradená, mám 10 r. pedagogickej praxe. Ďakujem Tatiana

Maria Pavlikova
Zaradenie do platobnej triedy

Pri posúdení Vášho zaradenia do platovej triedy sú dôležité roky ukončeného štúdia a ku ktorému vzdelaniu ste vykonali atestáciu.

Stránky