5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Melek
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Poprosím Vás o zaradenie do platovej triedy v MŠ.
Vzdelanie - Hotelová akadémia.
Teraz študujem predškolskú a elementárnu pedagogiku na UK, tretí rok, po ukončení Bc., chcem pokračovať v Mgr. štúdiu.
Práca v MŠ od marca 2020. Adaptačné absolvované.
Zaradenie do kariérového stupňa - samostatná nekvalifikovaná učiteľka MŠ, 4 platová trieda.
Je to tak správne?
V niektorých MŠ mám spolužiačky zaradené do 5 platovej triedy. ( napr. so strednou ekonomickou školou, alebo iné - nie pedagogické )
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Kombinácia "samostatná nekvalifikovaná učiteľka" neprichádza do úvahy. Ak ste v marci nastúpili do materskej školy ako začínajúca učiteľka, mali Vás zaradiť do. 4. platovej triedy. Súčasne Vám mali dať podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru splniť kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy. Počas plynutie lehoty štyroch rokov sa uplatní § 83 ods. 4 uvedeného zákona a zaradia Vás do 5. platovej triedy ako samostatnú učiteľku.

Melek
zaradenie do platovej triedy MŠ

Ďakujem za odpoveď. Poprosím Vás, ako to mám riešiť s pani riaditeľkou, keď ona jednoznačne povedala, že patrím do 4. platovej. Mám napísať žiadosť na minedu.sk, aby mi vystavili potvrdenie ( alebo doklad ), ktorý môžem predložiť?
V auguste 2020 mám ukončené adaptačné, budú to musieť opraviť od toho dátumu?

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy MŠ

Zaradenie do 5. platovej triedy Vám patrí na druhý deň po vydaní protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania. Napíšte pani riaditeľke žiadosť o prehodnotenie Vášho zaradenia do kariérového stupňa a platovej triedy s tým, že žiadate písomnú odpoveď. Následne sa v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. obráťte na okresný úrad v sídle kraja o preskúmanie Vášho zaradenia. Môžete sa obrátiť na okresný úrad, odbor školstva aj bez vyjadrenia riaditeľky. Rovnako sa môžete obrátiť na ministerstvo školstva. Všetko je na Vašom rozhodnutí.

Melek
zaradenie do platovej triedy MŠ

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Budem to riešiť. Želám pekný deň.