2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
evuliks
zaradenie do platovej triedy - p. profesor, PhD., docent

dobrý deň, p. Pavlíková,

prosím o radu pri zaradení p. učiteľa gymnázia (kvalifikáciu na vyučovanie predmetov spĺňa)

od r. 1989 do r. 2006 získal vzdelania: Mgr., PaedDr., PhD., docent, profesor

pracoval len na vysokých školách, ako VŠ asistent, vedúci katedry, docent, profesor

ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň :-)
e.s.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy - p. profesor, PhD., docent

Podľa mojich vedomostí zo zákona č.138/2019 Z. z. učiteľa Vášho gymnázia môžete zaradiť do kariérového stupňa samostatný učiteľ., a to na základe § 29 ods. 2 písm. e) uvedeného zákona. Pre zvýšenie platovej tarify mu môžete započítať prax na vysokej škole podľa Vášho zváženia.