1 príspevok / 0 nový
alissia
zaradenie do platovej triedy s medzinárodnou skúškou

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať ako by mala byť zaradená učiteľka anglického jazyka na strednej odbornej škole do platovej triedy, ktorý má vysokoškolské nepedagogické vzdelanie druhého stupňa (Tlmočníctvo a prekladateľstvo), ukončené 17.5.2016 a má ďalej medzinárodnú jazykovú skúšku v akreditovanej inštitúcii, Certificate of Educational Studies in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL), an ACTDEC Framework Level Two , Exeter, UK. Jedná sa o to či je správne jej zaradenie v 9 PT alebo by mala byť už od 17.5.2016 zaradená v 10 PT ?

Hore uvedený certifikát bol zameraný na didaktiku a pedagogiku vrátanie vytvárania tematických plánov na vyučovacie hodiny anglického jazyka spojené s praxou.

Ďakujem Vám za odpoveď
S pozdravom
Linda Esteves