6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ajuška
Zaradenie do platovej triedy učiteľ MŠ

Srdečne Vás zdravím p. Pavlíková,
prosím Vás o radu. Pracujem ako učiteľka v MŠ tretí rok. Mám ukončené adaptačné a Magisterské štúdium na VŠ učiteľstvo a pedagogické vedy. Momentálne študujem predprimárne vzdelávanie na VŠ.
Som zaradená v platovej triede č.5
Chcela by som vedieť, či je moje zaradenie v platovej triede č.5 správne a ak nie, aká platová trieda mi prináleží.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy učiteľ MŠ

Dobrý deň,
napíšte presne, aké vzdelanie máte ukončené a tiež presne, čo študujete. Dôležitý je dátum vzniku prvého pracovného pomeru v školstve.

Ajuška
Zaradenie do platovej triedy učiteľ MŠ

Srdečne Vás zdravím ešte raz. Mám ukončené Magisterské vzdelanie Učiteľstvo ekonomických predmetov. Momentálne študujem rozširujúce predprimárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Dátum vzniku prvého pracovného pomeru v školstve mám od 01.09.2021
Ešte raz Vám ďakujem za promptnosť.

Janka 1
Zaradenie učiteľky MŠ.

Ako mám zaradiť učiteľku v MŠ do platovej triedy. Má ukončenú katolickú pedagogickú školu v roku 2014 a vysokú školu v odbočte pedagogika - psychológia v roku 2008. Podľa stredoškolského vzdelania je kvalifikovaná-5pl.trieda . Podľa vysokej školy nie je kvalifikovaná - 6.pl.trieda? Má ukončené adaptačné vzdelanie. Môže mať príplatok za profesijný rozvoj?

Janka 1
Zaradenie učiteľa v MŠ?

Ako mám zaradiť učiteľku v MŠ, ktorá má ukončenú pedagogickú a sociálnu akadémiu v roku 27.5.2000 a katolícku univerzitu v Ružomberku pedagogická fakulta v roku 15.5.2008. Má aj osvedčenie k uplatneniu učebne v materskej škole dňa 4.7.2001.Ďalej ma osvedčenie o prvej atestáciu rozvoj prírodovedné gramotnosti dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom edukačných aktivít 22.6.2017.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa v MŠ?

Dobrý deň,
Vaša učiteľka má katolícku univerzitu v Ružomberku pedagogická fakulta v roku 15.5.2008. Ako mám zistiť odbor, program a pod. a k akému vzdelaniu má prvú atestáciu. Vy to máte všetko pred sebou a neviete ju zaradiť a ja to mám na základe čoho posúdiť.