7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ZUZKA_11
zaradenie do platovej triedy - učiteľka MŠ

Dobrý deň,
chcela by som vedieť do akej platovej triedy patrím.
Strednú školu mám obchodnú akadémiu.
Vysokú školu I. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika.
a II. stupeň - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Teraz pracujem ako samostatný učiteľ v MŠ.
Ďakujem

ZUZKA_11
presne doplnenie vzdelania

II. stupeň VŠ so absolvovala v študijnom programe UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE v štúdijnom obore 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Nemala by som tak byť podľa vyhlášky 437/2009 v platovej triede 10?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa vyhlášky 437/2009 Z. z. je Vaše zaradenie správne. Na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa spĺňate kvalifikačné predpoklady na zaradenie do 9.platovej triedy. Do 10. platovej triedy by ste boli zaradená,keby ste učili na prvom stupni základnej školy, pretože magisterské štúdium ste absolvovali pre primárne vzdelávanie. Rovnako do 10. platovej triedy by ste boli zaradená ako učiteľka materskej školy v prípade, že by ste mali úplné stredné odborné vzdelanie v odbore predškolská pedagogika. I keď jednotlivé druhy vzdelania sú vo vyhláške uvedené jasne, niekedy doplňujúci výklad ministerstva školstva prinesie ešte väčšiu zrozumiteľnosť. Možno sa tak stane aj v tejto "kombinácii" vzdelania. Do stanoviska ministerstva školstva platí to, čo som uviedla. Ak budem mať nové informácie, určite odpoveď doplním.

Lenka Mišovicová
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Mám rovnaký problém ako tu kolegyňa a nielen ja. Je zaujímavé, že jedna materská škola uznáva 10. platovú triedu a iná zas nie. Mám spolužiačky z VŠ, ktorým uznali Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (a nemajú strednú pedagogickú školu). Nemalo by to byť jednotné? Je zvláštne, že zrejme nikto nevie či nám patrí alebo nepatrí 10. platová trieda.

lenka.plevova
zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň,

chcela som si overiť tieto info...
Ak som správne pochopila, učiteľka, ktorá robí v materskej škole
a má strednú pedagogickú, Bc.stupeň predškolskú pedagogiku a Mgr. pre primárne vzdelávanie

má byť zaradená do 10.platovej triedy?

Našla som o tom veľa diskusií - jedna strana tvrdí, že jej platí len Bc. a tým je v 9.platovej triede,

druhá strana, že ak má strednú pedagogickú a vysok.vzdelanie II.stupňa v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, je v 10.triede.

podľa https://www.minedu.sk/data/att/2921.pdf
je kvalifikovaná samostatná učiteľka - čiže 10.trieda,
ak tomu správne rozumiem...

Veľká vďaka za podnety, pripomienky, rady.:)

snehulienka96
Aj ja som pohoršená nad

Aj ja som pohoršená nad nerovnosťou zákonov... V máji tohto roku nás malo štátnice 25 dievčat v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika/ študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Podotýkam, že 24 dievčatám uznali v MŠ 10. platovú triedu a mne jedinej nie... Tak potom kde je spravodlivosť?? Takisto som sa natrápila ako ostatné, vzdelávala som sa a čo?? Ešte podotýkam, že nám bolo povedané, že ak študujeme v študijnom odbore 1. 1. 5. Predškolská a elementárna pedagogika, máme nárok na 10. platovú triedu. Aj podľa zákona 437/2009 časť I. , A, číslo 10 je to možné... No ako vidím Kocúrkovo..... :((. Snažím sa a informujem už okolo tejto veci pol roka, čas uteká...

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Odpoviem veľmi stručne, netreba o tom diskutovať, stačí prečítať si pozorne vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z. z., prílohu č. 1, časť I, písm. A bod 11 a je tam jednoznačne napísané, že plnením kvalifikačných predpokladov je vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Vtedy patrí po adaptačnom vzdelávaní zaradenie do 10. platovej triedy, samostatný učiteľ materskej školy.