7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Henrieta74
zaradenie do platovej triedy - učiteľka MŠ

Dobrý deň,
prosím Vás o radu pri zaraďovaní učiteľky MŠ.
Jedná sa o učiteľku v MŠ, ktorá predtým v školstve nepôsobila. Má ukončenú Strednú priemyselnú školu stavebnú a VŠ II. stupňa /stavebná fakulta/. V súčasnosti študuje na strednej škole /2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - odbor "učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo"/. Štúdium ukončí v máji 2016.
Plánované zaradenie pri nástupe je v platovej triede 7 ako nekvalifikovaná učiteľka MŠ. Po ukončení štúdia na strednej škole v spomenutom odbore a ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradená do platovej triedy 8 ako samostatná učiteľka MŠ. Je tento postup správny?
Srdečne ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy - učiteľka MŠ

Súhlasím, že Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná pre činnosť v materskej škole, ale jej vzdelanie nemôžete celkom "ignorovať". S vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované, ju zaradíte ako začínajúcu učiteľku materskej školy do 9. platovej triedy, zaradíte ju do adaptačného vzdelávania a budete jej vyplácať príplatok začínajúceho učiteľa v súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po ukončení adaptačného vzdelávania bude naďalej nekvalifikovaná v 9. platovej triede bez príplatku začínajúceho učiteľa. Po ukončení stredného odborného vzdelania so zameraním pre materské školy bude zaradená do 9. platovej triedy, ale na úrovni ÚSO bude kvalifikovaná a môže sa kontinuálne vzdelávať. Aj v prípade, že by vykonala prvú atestáciu zostane zaradená do 9. platovej triedy.

Mishelka
Zaradenie do platovej triedy učiteľky v MŠ

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy má zaradia pri nástupe do MŠ ako učiteľka od septembra 2017ak som plne kvalifikovaná učiteľka v MŠ a vychovávatelka v skd , ale bez praxe, či vysokoškolského vzdelania. A čo to znamená platovo v čistom? Ďakujem ,za každú odpoveď .

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy učiteľky v MŠ

Ak spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, zaradia Vás ako začínajúcu učiteľku do 7. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania Vás preradia do ôsmej platovej triedy.

Straková Magda
platobná tarifa

Dobrý deň, som kvalifikovaná učiteľka MŠ s bakalárskym vzdelaním, momentálne som 8. plat. triede v tejto triede sú aj moje kolegyne, kt. majú ukončené ročné nadstavbové štúdium.
Je moje zaradenie správne? ďakujem

Maria Pavlikova
Platová tarifa

Uvádzate, že ste kvalifikovaná učiteľka MŠ s bakalárskym vzdelaním, ale vzdelanie neuvádzate. Neuvádzate ani, či ste absolvovali adaptačné vzdelávanie. Pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov a zaraďovania do platových tried musím mať kompletné údaje.

Veronika Lacová
prosím o info

Dobrý deň, mám vyštudované pedagogické vzdelanie II.st. no nikdy som neučila. o rok budem končiť rozširujúce štúdium pre predprimárne vzdelávanie a od septembra by som mala začať pracovať v MŠ. do akej platovej skupiny budem zaradená?