7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mráziková Emília
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Dobrý deň
Prosím Vás o radu ohľadom zaradenia do platovej triedy v MŠ. Som triedna učiteľka v MŠ s 35 ročnou praxou. Mám stredné odborné vzdelanie pedagogické pre MŠ, II. stupeň vysokoškolského vzdelania Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov pre I., II. stupeň základnej školy a stredné školy. Prvú kvalifikačnú skúšku téma Tvorivé uplatnenie etickej výchovy na II. stupni ZŠ. Učím aj v základnej škole I. stupeň Náboženskú výchovu 4 hodiny v týždni. Momentálne som zaradená v MŠ v 8. platovej triede karierového stupňa samostatný v ZŠ v 10. platovej triede karierového stupňa samostatný. Domnievam sa , že som zaradená nesprávne. Za odpoveď vopred Ďakujem Emília.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Kvalifikačné predpoklady na výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole spĺňate na úrovni úplného stredného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ste absolvovali pre I., II. stupeň základnej školy a stredné školy. To máte všetko na jednom vysvedčení ? Nemáte konkrétne aprobačné predmety ? V prípade, že to nie je vzdelanie určené pre prvý stupeň základnej školy, teda nie je v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I, bod 11, patrí Vám ako učiteľke materskej školy zaradenie do 9. platovej triedy. Ak učíte na prvom stupni predmety, na ktoré spĺňate vzdelanie, patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy. Ak by ste kvalifikovane učili na druhom stupni základnej školy, uznali by Vám prvú kvalifikačnú skúšku a zaradili by Vás do 11. platovej triedy.

Mráziková Emília
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Dobrý deň p. Pavlíková.
Aprobačné predmety sú náboženská výchova a etická výchova. V 8. platovej triede som už zaradená 4 roky a s vedenie školy mi nechce akceptovať 9. platovú triedu. Touto cestou by som sa chcela s vami poradiť na aký kontrolný úrad by som sa mala obrátiť ohľadom platovej triedy.
Ďakujem Emília Mráziková

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

V prvom rade skúste komunikovať s riaditeľkou, prípadne požiadajte písomne o správne zaradenie a doplatenie platu za celé obdobie nesprávneho zaradenia. Ak budete neúspešná, skúste sa obrátiť na zriaďovateľa, resp. obecného kontrolóra. Požiadajte o stanovisko MŠVVaŠ SR, ktoré by mali brať do úvahy. Poslednou inštitúciou, ktorá však má naväčšiu silu je podanie na súd. Poraďte sa aj na štátnej školskej inšpekcii, prípadne inšpektoráte práce, ale nie som si istá, či to spadá do ich kompetencie.

Mráziková Emília
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

Ďakujem za radu a ešte ohľadom zaradenia do platovej triedy 10 keď mám II. stupeň vysokoškolského vzdelania Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov pre prvý a druhý stupeň základnej školy s aprobačnými predmetmi náboženská výchova a etická výchova. Spĺňam kritéria vyhlášky 437/2009 Z.z. , príloha č.1, časť I, bod 11 ?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy v MŠ

I napriek tomu, že máte vzdelanie, na základe ktorého ste kvalifikovaná učiť náboženskú výchovu a etickú výchovu na prvom stupni základnej školy, nie je to vzdelanie, ktoré je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , príloha č.1, časť I, bod 11. Vysokoškolksé vzdelanie druhého stupňa pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) má iné štátne skúšky. Vy ste kvalifikovaná na prvom stupni učiť len tie konkrétne aprobačné predmety. Moja predchádzajúca odpoveď platí.

Mráziková Emília
Ďakujem za odpovede a za čas

Ďakujem za odpovede a za čas ktory ste mi venovali.