6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Bockova
Zaradenie do plat.triedy
Iveta Bockova
Zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, či ma správne zaradili do plat. triedy, ak pracujem v MŠ ako samostatný učiteľ, mám vyštudovaný prvý stupeň na VŠ odbor predškolská a elementárna pedagogika a druhý stupeň na VŠ učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a som zaradená v 9.triede, lebo som študovala na gymnáziu a nie strednú pedagogickú školu. Je to správne zaradenie a odôvodnenie?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ materskej školy a do 9. platovej triedy je správne. Spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto činnosť v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť 1, písm. B bod 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované uvedenou vyhláškou a neovplyvní Vaše zaradenie do vyššej platovej triedy.

Iveta Bockova
Zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň, možno som to zle napísala, na 2.stupni VŠ mám vyštudovaný odbor Predškolkská a elementárna pedagogika predmet Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, len za to, že som študovala gymnázium a nie Strednú pedagog.školu, tak som zaradená do 9.triedy, je to správne oddôvodnenie? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ materskej školy a do 9. platovej triedy je správne. Spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto činnosť v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť 1, písm. B bod 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované uvedenou vyhláškou a neovplyvní Vaše zaradenie do vyššej platovej triedy. Ak by ste mali vyštudovabú strednú pedagogickú školu v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učirteľstvo pre I. stupeň základnej školy, spĺňali by ste vzdelanie podľa uvedenej vyhlášky,príloha č. 1., časť I. písm. A bod 11. V tomto prípade je dôležitá stredná škola a je to kvoli tomu, že strednú školu máte gymnázium Napíšte presne podľa diplomu a vysvedčenia odbor a program vysokoškolsého vzdelania druhého stupňa. Odbor aj program musia byť predškolská a elementárna pedgogika podľa bodu 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Ak by to tak bolo, patrilo by Vám zaradenei do 10. platovej triedy, ale na základe toho čo ste doteraz uviedli nepatrí .

evaku
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím, mám podobný prípad. Učiteľka materskej školy - má strednú školu gymnázium, VŠ I. stupňa UK Bratislava - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre šk. kluby (študij. odbor predškolská a elementárna pedagogika), VŠ II. stupňa pokračovacie štúdium - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študij. odbor predškolská a elementárna pedagogika). Mám ju zaradenú správne v 10. PT? Ďakujem