2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maťo
Zaradenie do pracovnej triedy 1,2?

Vážená pani Pavlíková, prosím o radu. Do akej pracovnej triedy mám zaradiť učiteľa, ktorý vyučuje 6 hodím svojho úväzku v špeciálnej triede, momentálne študuje špec. ped. Musím ho zaradiť do pracovnej triedy 2? Prosím, ktorý právny predpis rieši tento stav? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do pracovnej triedy 1,2

Požiadajte MŠVVaŠ SR o stanovisko. Ja nemám žiadne odborné stanovisko. Niekedy sa uvažuje, že najnáročnejšia činnosť, ktorú vykonáva je práve v špeciálnej triede, inokedy, že by mala učiť viac ako polovicu úväzku v špeciálnej triede alebo rozdeliť platový dekrét na časť v pracovnej triede jeden a časť v pracovnej triede dva. Neviem ani o paragrafe, či právnom predpise, ktorý by tento problém riešil.