9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janula251
Zaradenie do pracovnej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa informovať do akej platovej triedy mám byť zaradená ako pedagogický asistent v projekte POP III a ako uciteľka v MŠ. Mám ukončenú strednú pedagogickú školu - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Fa zdravotníctva a sociálnej práce - II. stupeň vysokoškolského štúdia, ukončené adaptačné vzdelanie, prax 10 mesiacov ako sociálny pedagóg a 1 rok ako vychovávateľka. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do pracovnej triedy

Dobrý deň,
ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. a máte byť zaradená do 6. platovej triedy. Ako pedagogická asistentka ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vyžaduje sa prvého stupňa) máte iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. a máte byť zaradená do 5. platovej triedy.

Valéria Hozzová
Zaradenie do platovej triedy - pedagogický asistent

Dobrý deň, my prijímame do MŠ pedagogickú asistentku, ktorá je čerstvá absolventka Mgr. Trnavská univerzita PF odbor Predškolská pedagogika. Mám ju zaradiť do 5 ako začínajúcu a po ukončení adaptačného do 6 ako samostatný PZ. Je to ako doteraz a správne? Čítala som, že pedagogický asistent sa od 1. 9. 2023 bude môcť zaradiť až po 8 t.j. PA s prvou atestáciou, No neviem to nájsť v žiadnej novele školského zákona iba neformálne vo fórach. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy - pedagogický asistent

Dobrý deň,
Vašu pedagogickú asistentku zaradíte tak ako píšete. Čo sa týka druhej časti otázky, 8. platová trieda pre pedagogického asistenta je hudba budúcnosti, ešte nebola 7. platová trieda, i keď § 28 zákona č. 138/2019 Z. z. je novelizovaný k 1. 9. 2023. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. novelizovaná v tejto oblasti nebola a nie sú definované ani podmienky vykonania prvej atestácie.

Erika Pučeková
Zaradenie pedagogického asistenta

Dobrý deň prajem, k 1. 9. 2023 sme prijali do ZŠ pedagogickú asistentku ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie nepedagogického smeru - gymnázium. Od septembra 2023 začína študovať špeciálnu pedagogiku. V minulom školskom roku pracovala ako vychovávateľka v ŠKD a absolvovala adaptačné vzdelávanie. Má byť zaradená do 5. platovej triedy, keďže si začína plniť podmienku doplnenia kvalifikácie, ktorú má uvedenú aj v zmluve a má absolvované adaptačné vzdelávanie? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Dobrý deň,
ak ste Vašej pedagogickej asistentke dali podmienku podľa § 83 ods. 2 zákona č. 38/2019 Z. z. do dvoch rokov získať kvalifikačný predpoklad, tak ju môžete podľa ods. 4 uvedeného ustanovenia zaradiť do 5. platovej triedy. Špeciálna pedagogika - Bc. vzdelanie ?

Erika Pučeková
Zaradenie pedagogického asistenta

Áno, špeciálna pedagogika - 1. stupeň Bc.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Dobrý deň,
predchádzajúce odpoveď platí.

Erika Pučeková
Zaradenie pedagogického asistenta

Ďakujem pekne.