3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Annamária Tóthová
zaradenie do PT???

Prosím Vás o pomoc pri zaraďovaní do platovej triedy.
Mám ukončené vzdelanie učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, neskor UKF Nitra- nepedagogický VŠ štúdia II. stupňa,odbor- Kulturológia.
Od Júna 2013 pracujem ako pedagogický zamestnanec, najprv ako učiteľka MŠ, od septembra 2013 ako vychovávateľka. Môj zamestnávateľ ma zaradil do 7PT ako "začínajúci vychovávateľ" celý rok som absolvovala adaptačné vzdelávánie, čím som postúpila do 8PT ako "samostatný vychvovávateľ".
Tým že mám ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa nemôžem byť zaradená do 9PT ako nekvalifikovaný vychovávateľ?
Ďakujem Vám vopred za vašu odpoveď!

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Ak Váš prvý pracovný pomer v školstve bol po ukončení vysokoškolssého vzdelania druhého stupňa, mali ste byť zaradená do 8.platovej triedy ako začínajúci pedagogický zamestnanec a po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy ako tzv. nekvalifikovaný vychovávateľ, ale na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná, teda samostatný učiteľ materskej školy alebo samostatný vychovávateľ so zaradením do 9. platovej triedy. je to trochu komplikované, ale v praxi sa to takto uplatňuje.

Annamária Tóthová
Ďakujem za odpoveď!

Ďakujem za odpoveď!