4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Zaradenie do PT

Dobrý deň!
Chcem Vás poprosiť o informáciu, do akej platovej triedy správne zaradiť mzdovú účtovníčku - personalistku so stredoškolským vzdelaním? Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
pri zaraďovaní nepedagogických zamestnancov škôl vychádzame z popisu pracovnej činnosti, dosiahnutého vzdelania a uvedenia danej činnosti v katalógu pracovných činnosti - nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. Na vykonávanie pracovných činností, ako je napr. mzdový účtovník, rozpočtár, účtovník, personalista a pod., podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. je ustanovené len úplné stredné odborné vzdelane , je možné mzdovú účtovníčku - personalistku so stredoškolským vzdelaním zaradiť najvyššie do 5. platovej triedy.

Zuzana10
Zaradenie do PT

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď p. Pavlíková!
Ako máme postupovať v nasl prípade:
Zamestnanec má ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, popri zamestnaní si dokončuje stredné vzdelanie s maturitou, pracuje ako údržbár a zaradený je v 2PT/2PS. Teraz od januára by mal pracovať ako údržbár / možno na 1/2 úväzku/ , ale aj ako skladník - vodič ref. vozidla, zabezpečovať nákupy. Do akej PT je možné ho zaradiť? Maturovať bude v 6/2023.
Ďakujem Vám za odpoveď!

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
školník, údržbár, skladník a vodič sú činnosti, ktoré sú zaradené v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 341/2004 Z. z. v 1. alebo v 2. platovej triede, pri ktorých sa vyžaduje len stredné vzdelanie bez maturity. Ak si Váš zamestnanec dorobí maturitu a Vy ho chcete platovo zvýhodniť, musíte nájsť v katalógu takú činnosť, pri ktorej sa maturita vyžaduje, preradiť ho a vypracovať novú pracovnú náplň. Ale samotná maturita nie je dôvod na preraďovanie, ak v podstate sa nič nemení. Skôr by ste mohli vyučiť § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z., upraviť do to mzdového poriadku a zaradiť ho nezávisle od praxe do niektorého vyššieho platového stupňa, prípadne aj najvyššieho v danej triede.