19 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Júlia Mihaliková
Zaradenie do PT

Dobrý deň, mám otázku ohľadom zaradenia do platovej triedy na pozícii vychovávateľ.
Mám ukončené pomaturitné štúdium učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo.
Vysokú školu mám 2. stupeň Mgr. v nepedagogickej oblasti. Do akej platovej triedy mám byť zaradená? Podľa SŠ alebo VŠ, ale ako nekvalifikovaná?
Pýtam sa preto, lebo poznám prípad, kde je daná osoba zaradená podľa VŠ 2 stupňa ako nekvalifikovaná a tiež má SŠ pedagogickú a VŠ nie.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
Vaša otázka je príliš stručná, aby som mohla kvalifikovane odpovedať. Na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná, vysokoškolské vzdelanie máte iné ako požadované pre pracovnú činnosť vychovávateľa.

Júlia Mihaliková
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
tak skúsim otázku lepšie položiť.
Od septembra nastupujem ako vychovávateľka v základnej škole.
Chcela by som sa informovať, do akej platovej triedy mám byť zaradená. Mám ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore Trh a kvalita potravín. V júni tohto roku som ukončila pomaturitné štúdium v odbore Učiteľsvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
v podstate som Vám odpovedala. Na základe uvedeného vzdelania budete zaradená do 6. platovej triedy.

Lenal
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň, pani Pavlíková,
prosím Vás o usmernenie. Dozvedeli sme sa, že máme učiteľku s 30-ročnou praxou a 2 atestáciami v klasickej ZŠ zaradenej v 9tke, pri prechode do špeciálnej ZŠ (hoci už študuje rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky) zaradiť namiesto 9 do 6tky ako nekvalifikovanú. Je to naozaj tak? Odôvodňovali nám to §83 zákona 138/2019, ale tým pádom má skoro celé Slovensko zle zaradených zamestnancov, nakoľko všetci riaditelia, s ktorými sme to komunikovali zaraďujú tak, že takúto p. učiteľku by zaradili do 9 ako jej to prináleží v klasickej ZŠ.

Maria Pavlikova
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň,
Vašu učiteľku špeciálnej základnej školy zaradíte do 9. platovej triedy s využitím § 83 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., a to až po dobu štyroch rokov od preradenia. Neviem, u koho ste sa informovali, ale 83 uvedeného zákona je zrozumiteľný.

Lenal
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, pani Pavlíková. Máte pravdu, my sme porozumeli §83 presne tak ako píšete, ale na RUŠŠ nám tvrdili opak. A musí učiť nadpolovičný počet hodín úväzku predmetov svojej aprobácie?

Ďakujem veľmi pekne za Vaše odpovede

Maria Pavlikova
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň,
čo sa týka vyučovania nadpolovičného počtu hodín úväzku, v § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že od učiteľa sa vyžaduje, aby učil svoje aprobačné predmety v rozsahu jednej polovice pracovného úväzku zníženého o jednu hodinu, teda menej ako polovicu. Ale poteším Vás, v súlade s § 13 ods. 2 uvedeného zákona sa táto podmienka nevyžaduje od učiteľa v špeciálnej škole.

Lenal
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň, pani Pavlíková,
naozaj ste ma veľmi potešili, ste skvelá ako vždy, veľká odborníčka.. som veľmi rada, že aj keď už nepracujete na RUŠŠ v TN, tu sa s Vami stále dá nakontaktovať ;)

Veľa zdravia a pekné dni želám, ešte raz ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie pdg zamestnanca

Dobrý deň,
ďakujem za uznanie, asi ma táto práca baví aj doma.

Lenal
zaradenie pdg zamestnanca

.. a to je naše šťastie ;)

Júlia Benczová Mgr.
preradenie do nižšej platovej triedy

Absolvovala som vysokoškolský štúdium druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre prvý
stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Súbežne som študovala aj nemecký jazyk
a literatúru, z ktorého som absolvovala štátnu jazykovú skúšku na pedagogickej fakulte.
Vykonávala som pracovnú činnosť učiteľky na základnej škole s materskou školou v Žiranoch
s vyučovacím jazykom maďarským. V školskom roku 2016/2017 na tej istej základnej škole bola som
preradená ako učiteľka na slovenské oddelenie, lebo oddelenie s vyučovacím jazykom maďarským
kvôli počtu detí sa dočasne prerušilo. V roku 2016 som absolvovala atestačnú skúšku na MPC v Nitre
z predmetu matematika na tému: Využitie informačno komunikačných technológií vo vyučovaní
finančnej gramotnosti na prvom stupni. Po vykonaní atestačnej skúšky ma preradili do 11. platovej
triedy. Nakoľko ma preradili na slovenské oddelenie, učila som ako nekvalifikovaná pracovná sila
a preradili ma do 9. platovej triedy.
Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko, keď som vykonávala pracovnú činnosť na slovenskom
oddelení či ma môže zamestnávateľ, resp. riaditeľka preradiť z 11. platovej triedy do 9. platovej
triedy. Atestáciu som vykonávala v slovenskom jazyku z predmetu matematika a mám štátnu
jazykovú skúšku a maturitu zo slovenského jazyka. Podľa predpisov platných či som bola správne
zaradená do 9. platovej triedy.

Ďakujem

Lubomíra Kucková
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková, hcem sa spýtť na učiteľku v špeciálnej MŠ. Ukončené pomaturitné štúdium preprimárnej pedagogiky a vychovávateľstvo, Mgr. sociálna pedagogika, Bc. vychovávateľstvo, štátna skúška a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre MP a vykonaná 1. a 2. atestačná skúška. Veľmi pekne ďakujem za info

Lubomíra Kucková
doplnenie

plus ukončené DPŠ

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
Vaša učiteľka špeciálnej materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, vrátane špeciálnej pedagogiky. Nepíšete v akej kategórii a ku ktorému vzdelaniu vykonala prvú aj druhú atestáciu, tak ako ju mám zaradiť.

MirkaVano
kvalifikácia majstra odborného výcviku

Dobrý deň,
prosím o odpoveď či nie/som kvalifikovaný MOV v odbore grafik tlačových médií?
Ukončenú mám SŠ - grafik tlačových médií, VŠ 2. stupňa mediálneho zamerania a ukončené DPŠ ako učiteľ mediálnych a komunikačných predmetov. Príp. čo potrebujem splniť pre získanie danej kvalifikácie.
+ do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak mi bola uznaná 5 r. prax (4 roky na SŠ, 1 rok pôsobenia na ZŠ)?
Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikácia majstra odborného výcviku

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2, 1. diel. Vzdelanie pre skupinu odborov vzdelávania 34 Polygrafia a média je uvedené v oddiele A pod bodom 20 -22. Zhodu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu posúdi v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ. Predpokladám, že ste absolvovali adaptačné vzdelávanie a mli by ste byť zaradená do 7. platovej triedy ako samostatný majster odbornej výchovy.

Miriam Čechová
Pracovná zmluva

Dobrý deň,
v škole som vedená na TP ako učiteľka na plný úväzok. Od septembra budem aj vychovávateľka na polovičný úväzok. Moja otazka je :
-budem mať dve prac. zmluvy?
-v ŠKD budem zaradená do triedy, tak ako som zaradená aj ako učiteľka?
-výplatu za Š(KD dostanem zvlášť aj s vyplatnou paskou?
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Dobrý deň,
na tieto otázky Vám odpovie zamestnávateľ.