2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Motýľ
Zaradenie do PT

Dobrý deň, chcem nastúpiť do MŠ na pozíciu učiteľka MŠ. Mám ukončené pomaturitné 2-ročné štúdium Učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie - Mgr. v odbore Učiteľstvo ekonomických predmetov. Mám štátnu skúšku z pedagogiky a psychológie. V školstve pracujem 17 rokov ako nepedagogický zamestnanec - vedúca ŠJ. Na akú platovú triedu by som mala nárok? Ak by mi bol v ďalšom štúdiu priznaný titul PaedDr. v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických predmetov ovplyvnilo by to moje ďalšie zaradenie do platovej triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Na základe Vášho vzdelania Vás zaradia do adaptačného vzdelávania a 9. platovej triedy ako začínajúca učiteľka materskej školy. Po ukončení adaptačného vzdelávania budete na úrovni úplného stredného odborného vzdelania kvalifikaovaná a na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ako nekvalifikovaná so zaradením do 9. platovej triedy. Získanie titulu PaedDr. ako učiteľ ekonomických predmetov ? - ktoré neučíte Vám zaradenie do vyššej platovej triedy neumožní.