2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
BeataFruniova
Zaradenie do PT

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou...
Som učiteľka v Materskej škole... Moje vzdelanie je Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna
pedagogika na UKF v NITRE::::: Mám VŠ vzdelanie II. stupňa... Mám ukončené adaptačné
vzdelávanie. Čiže som samostatný pedagogický pracovník...
Prosím Vás do akej platovej triedy mám byť zaradená?? Ovplyvňuje moje
stredoškolské vzdelanie, ktoré nie je pedagogické moje zaradenie???
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Mgr. Fruniová

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Stredoškolské vzdelanie, ktoré nie je pedagogické, neberieme do úvahy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., pretože ste absolvovali učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Patrí Vám zaradenie do 9. platovej triedy. Nie ste samostatný pedagogický zamestnanec, ste nekvalifikovaná.