2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Vanda Huláková
Zaradenie do PT učiteľka v MŠ

Dobrý deň, p. Pavlíková.
Pracujem ako učiteľka v MŠ. Prax v MŠ 12mes.
Vzdelanie 1st. VŠ, odbor vychovávateľstvo, prax 15r.
Podala som si prihlášku na 2st. VŠ - predškolská pedagogika.
V akej PT mám byť zaradená?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT učiteľka v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej koly sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vychovávateľstvo nie je plnením kvalifikačných predpokladov podľa uvedenej vyhlášky, a preto Vám patrí zaradenie do 5. platovej triedy. Podanie prihlášky na štúdium Vaše zaradenie neovplyvní.