2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ing.Zlatica Sli...
Zaradenie do tarif.triedy pedag.prac.ZUŠ

P.Pavlíková, prosím o zodpovedanie stanoviska k dotazu:
- Učiteľka hry na klavír na súkromnej ZUŠ, ktorej je zriaďovateľom fyzická osoba hospo-
dáriaca v režime neziskovej organizácie:
- Platia tarif.triedy pre pedag.pracovníkov aj u tohto zamestnávateľa?
- Ak áno, do ktorej tarif.triedy patrí: - absolventka konzervatória s titl.DiS.art
- s odpracov.rokmi odbornej praxe nad 32 r.
- Od 1.1.2015 platí zvýšenie dovolenky z 8 na 9 týždňov v zmysle vyššej kolektívnej
zmluvy Ministerstva školstva a platí to aj pre vyššie uvedeného zamestnávateľa?
Ďakujem za odbor.stanovisko. Učiteľka Hanka.

Maria Pavlikova
Učiteľka ZUŠ

Zodpovedané.