2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Annina
Zaradenie do triedy MOV

Dobrý deň p. Pavliková. Stále som na pochybách či je správne zaradený zamestnanec.
- Ukončené vzdelanie (2004) na úrovni SŠ - (maturita + výučný list v odbore 2413 4 mechanik strojov a zariadení).
- Ukončené vzdelanie (2020) na úrovni 1. st (VŠ - Bc.) - Dubnický technologický inštitút v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v programe Učiteľstvo praktickej prípravy (štátne skúšky - Didaktika odborného výcviku, Pedagogika a Psychológia pre učiteľov praktickej prípravy). V dodatku sú uvedené aj strojárske predmety ako Konštrukčné cvičenia, Technická mechanika, Stroje a zariadenia .....
- V škole vykonáva majstra odbor. výchovy pre strojárske predmety pre odbor mechanik strojov a zariadení. Má byť zaradený do 5, alebo 6. PT? DTI (Bc.) - spĺňa kvalifikačné požiadavky na úrovni VŠ 1. stupňa a je to "náhrada" DPŠ?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do triedy MOV

Váš majster odbornej výchovy na základe uvedeného vzdelania spĺňa kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 2, oddiel B 1. bod. Absolvoval učiteľstvo a pedagogické vedy, žiadna DPŠ nie je potrebná, veď má rovnaké štátne skúšky ako sú na DPŠ, bola by to duplicita. Môžete ho zaradiť do 6. platovej triedy.