1 príspevok / 0 nový
Monika69
Zaradenie do vyššej platovej triedy po ukončení rozšírujúcieho štúdia pre predprimárne vzdelávanie

Pracujem ako učiteľka materskej školy 30 rokov. Mám ukončenú strednú pedagogickú školu, Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na vyučovanie profesijných predmetov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. Pracujem ako samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Momentálne som zaradená do 9 platovej triedy.
V roku 2018 som si podala prihlášku na rozširujúce pedagogické štúdium pre predprimárne vzdelávanie na PF UMB v Banskej Bystrici.

Chcela by som vedieť či po ukončení tohto rozširujúceho štúdia, ktoré by bolo ukončené v roku 2020 by som mala nárok na zaradenie do vyššej platovej triedy, keďže majú nastať zmeny vo vyhláške 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zároveň by som sa chcela opýtať či podľa doterajšieho ukončeného vzdelania som zaradená správne v 9 platovej triede.