10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
bea J
Zaradenie majstra odbornej výchovy

Prosím o usmernenie do akej platovej triedy správne zaradiť majstra odbornej výchovy pre odbor predavač. ? ( kariérový stupeň začínajúci má absolvované )
U nás bude pracovať, ako majster odborného výcviku v odbore predavač. Vyučný list a maturita v odbore predavač. VŠ 1 st. v odbore ekonómia a manažment a dnes doniesol diplom VŠ 2. st. v odbore ekonómia a manažment. Má podmienku doplnenia si základného modulu DPŠ.

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra odbornej výchovy

Dobrý deň,
ak má Váš majster odborného výcviku úspešne ukončené adaptačné vzdelávania, tak by mal mať podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy, a to štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve. Základný modul DPŠ je nepostačujúci. Na osvedčení o absolvovaní DPŠ musí mať uvedené, že získal pedagogickú spôsobilosť ako majster odbornej výchovy.

bea J
Zaradenie do platovej triedy

Vrelá vďaka za usmernenie. Ešte poprosím o usmernenie či je právne ju zaradiť do 7 PT na základe stupňa vzdelania VŠ 2. stupeň, hoci je kvalifikovaná len na úrovni úplne stredného vzdelania 5 platová trieda.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2 sa pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa berie do úvahy aj stredné vzdelanie, prípadne stredné odborné vzdelanie, a to Vaša majsterka spĺňa. Vysoká škola pre predavačov neexistuje, ekonómia a manažment je podľa mňa vhodná. Vyčkajte, kým sa nová vyhláška obrúsi, ale ja by som jej to uznala. Ak by ste celkom neboli s tým stotožnená, tak 6. platová trieda určite, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované. Ale do štyroch rokov v súlade s § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. 7. platová trieda.

Lucia Sokolíková
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň, rada by som sa poradila, aký kvalifikačný predpoklad uviesť majstrovi OV, ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie v elektrotechnike, VŠ II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca a bude učiť na SOŠ elektro odbory.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň,
čo myslíte pod vetou : aký kvalifikačný predpoklad uviesť majstrovi OV, ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie v elektrotechnike, VŠ II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca a bude učiť na SOŠ elektro odbory.

Lucia Sokolíková
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň, do pracovnej náplne chcem uviesť kvalifikačný predpoklad VŠ vzdelanie II.stupňa podľa Vyhlášky 173/2023 Z.z. oddiel A - len nie som si istá či spadá pod bod č. 51 v ktorom sa uvádza : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore alebo študijnom programe, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a ktorý obsahovo nenadväzuje na obsah príslušného študijného odboru alebo skupiny odborov vzdelávania. Keďže SŠ má v odbore elektrotechnik, ale VŠ v odbore sociálna práca a bude učiť elektro.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň,
do pracovnej náplne sa neuvádzajú kvalifikačné predpoklady, ale popis činnosti z nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. z príslušnej platovej triedy. Plnenie kvalifikačného predpokladu posúdite podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2 napr. môže zodpovedať oddiel A, 51. bod. Toto mu uvediete buď do pracovnej zmluvy alebo samostatný listom s tým, že do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/203 Z. z. musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium vzdelanie. Nepíšete, či sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, ak som si to zle domyslela, lebo domýšľať si musím, tak sa ospravedlňujem. V tom prípade by ste v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. po dobu štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru a až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, zaradili do 7. platovej triedy.

Lucia Sokolíková
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, my máme na začiatku prac. náplne aj uvedený kvalifikačný predpoklad daného zamestnanca + jeho skutočné vzdelanie, čiže som to správne pochopila že ho spĺňa podľa oddielu A bod 51, keďže má VŠ 2. stupňa hoci v inom odbore ako stredoškolské vzdelanie + podmienka doplniť do 4 rokov pedagogickú spôsobilosť.

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV

Dobrý deň,
v podstate áno. Všetko som Vám uviedla, nebude, sa opakovať.