2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
strbakova.maria
Zaradenie MOV

Dobrý deň,
ako zaradiť MOV na SOU? Vyučuje kartonážnikov so zdravotným znevýhodnením.Má výučný list - kartonážnik. Ukončené VŠ I. stupňa - majster odbornej prípravy a špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na KU v Ružomberku s titulom Mgr. Môže byť zaradený do 10. PT? Prosím o radu. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Výučný list v príslušnom odbore a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa majster odbornej výchovy a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti je planením kvalifikačných predpokladov pre majstra odbornej výchovy na odbornom učilišti so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda. Je to v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, Časť XIV. Vysokoškolské - magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky pre majstra odbornej výchovy nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre zaradenie do 10. platovej triedy.