6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mimmy
zaradenie MOV

Dobrý deň, od 1.9.2019 sme prijali do pracovného pomeru nového majstra odbornej výchovy s ÚSV bez pedagogického vzdelania. Hneď bol zaradený ako začínajúci pedagogický zamestnanec. Od septembra 2018 si dopĺňa pedagogické vzdelanie a 21.5.2020 úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Môže byť už zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec, aj keď nemá dokončené pedagogické vzdelanie a zároveň zaradený do vyššej platovej triedy? Ak áno, k akému dátumu? Ďakujem pekne za odpoveď.

mimmy
zaradenie MOV

Dobrý deň, od 1.9.2019 sme prijali do pracovného pomeru nového majstra odbornej výchovy s ÚSV bez pedagogického vzdelania. Hneď bol zaradený ako začínajúci pedagogický zamestnanec. Od septembra 2019 (ospravedlňujem sa za preklep v predchádzajúcom príspevku) si dopĺňa pedagogické vzdelanie a 2.5.2019 úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Môže byť už zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec, aj keď nemá dokončené pedagogické vzdelanie a zároveň zaradený do vyššej platovej triedy? Ak áno, k akému dátumu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, tak Vášmu MOV plynie lehota v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. na splnenie kvalifikačného predpokladu do 31. 8. 2021. Pravdepodobne ako začínajúci MOV bol zaradený v 4. platovej triede a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania (Vy viete, ktorý dátum platí) ho zaradíte ako samostatný MOV až do 31. 8. 2021. Ak medzitým splní podmienku na DPŠ, tak bude naďalej samostatný, ak by DPŠ neukončil, tak ho preradíte po uplynutí lehoty do 4. platovej triedy bez zaradenia do kariérového stupňa tak ako je to uvedené v § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.

mimmy
zaradenie MOV

Neviem, či som to správne pochopila. Keďže doteraz bol zaradený v 4. platovej triede ako začínajúci PZ a úspešným ukončenám AV sa stane samostatným PZ s preradením do 5. platovej triedy do 31.8.2021. Z predzchádzajúceho je jasné, že do 31.8.2021 nesplní podmienku na DPŠ - § 83 ods. 2 (bude mať za sebou len 2 roky štúdia), takže po tomto termíne bude opäť preradený do 4. platovej triedy?
Ďakujem za odpoveď.

janajanicka
Zaradenie MOV

Neviem, či to chápem správne, ale nemá čas na splnenie kvalifikačného predpokladu až do 31.8.2023, teda do 4 rokov? Nebude preradený do inej kategórie PZ, takže sa ho netýka ods. 2 ale ods. 1
§ 83
(1) Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Ospravedlňujem sa a ďakujem janajanička za upozornenie. Samozrejme na získanie kvalifikačného predpokladu má lehotu 4 roky, t. j. do 31. 8. 2023. Ostatné časti odpovede sú v poriadku a platí tak ako je uvedené. DPŠ úspešne ukončí do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru.