7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kolinany
zaradenie nekvalifikovanej (?)

Dobrý deň,
na miesto učiteľky pre 1. - 4. ročník by sme chceli od septembra prijať pani, ktorá má nasledovné vzdelanie:
stredná odborná škola s maturitou – odbor obchod a podnikanie
VŠ 1. stupňa – UKF Nitra, študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo, štud. odbor Pedagogika
VŠ 2. stupňa – Dubnický inštitút – štud. program učiteľstvo ekonomických predmetov, štud. obor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
Má ukončené adaptačné vzdelávanie, má cca 6 rokov praxe, v školstve pracovala doteraz ako pedagogický asistent, dáme jej podmienku doplniť si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca.
Prosím o usmernenie, či ju zaradiť to 9 platovej triedy ako nekvalifikovanú učiteľku, alebo do 10 platovej triedy.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie nekvalifikovanej

Pani učiteľka, ktorú chcete prijať je nekvalifikovaná, pretože má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ako je požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Podmienku doplniť si vzdelanie jej môžete dať, ale zaradíte ju do 9. platovej triedy ako nekvalifikovanú.

kolinany
Zaradenie nekvalifikovanej

Táto pani učiteľka bola v školskom roku 2015/2016 u nás zamestnaná cez projekt ako asistentka učiteľa. V školskom roku 2016/2017 tiež ako asistentka učiteľa. Preto som sa nevedela rozhodnúť či do 9.-tej alebo 10.-tej platovej triedy, či to vôbec neovplyvní jej zaradenie do platovej triedy?
Ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie nekvalifikovanej

Pre činnosť asistentky učiteľa spĺňa vzdelanie, ale pre činnosť učiteľky nespĺňa vzdelanie. To sú dve rozdielne veci. Dva roky praxe ako asistentka jej kvalifikáciu pre učiteľku nenahradia.

kolinany
zaradenie nekvalifikovanej

ďakujem.

kolinany
zaradenie - k pôvodnej otázke

Dobrý deň,
pani učiteľka z úvodnej otázky doniesla doklad o úspešnom vykonaní rigóróznej skúšky a priznaní titulu PaedDr. Momentálne je zaradená v 9. platovej triede a doplňa si vzdelanie na vyučovanie 1.-4.roč.
Myslím si správne, že po dosiahnutí 3 rokov "čistej" pedagogickej praxe (tie dosiahne v júni 2018) jej možno priznať 60 kreditov a kreditový príplatok i napriek tomu, že je (teda v júni ešte stále bude) nekvalifikovaná?
Ďakujem.

kolinany
zaradenie - k pôvodnej otázke - doplnenie

ešte by som chcela doplniť, že rigorózne konanie bolo v študijnom odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (št. skúšky z Pedagogiky, Psychológe a Odborovej didaktiky) a pani učiteľka je momentálne zaradená ako učiteľ pre primárne vzdelávanie.