1 príspevok / 0 nový
riamarcin
Zaradenie odborného zamestnaca

Dobrý deň,
potrebujeme usmerniť:
"V základnej škole máme zriadené špeciálne triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Súčasťou učebných plánov je predmet individuálna logopedická intervencia. Na vyučovacej hodine sú dvaja pedagógovia. Pracovná náplň prvého je individuálna logopedická starostlivosť, realizovaná v kabinete logopédie s jedným dieťaťom a pracovnou náplňou druhého je skupinová práca v triede s ostatnými žiakmi.
Druhý pedagóg je zaradený ako pedagogický zamestnanec a prvého máme zaradeného ako odborného zamestnanca. Je naše zaradenie správne??? Alebo má byť aj druhý zamestnanec zaradený ako pedagogický zamestnanec???