2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mullerova
zaradenie ped. zam.

Dobrý deň p. Pavlíková prosím o odpoveď a vopred ďakujem na zastupovanie mat. dov. mám zobrať uč. ktorá má nasledovné vzdelanie:
2 stupeň VŠ Univerzita Komenského prírodovedecká fa v odbore biológia špecializácia: fyziológia rastlín a DPŠ na ped. fa. učiteľstvo odborných predmetov bude zaradená v 10 plat. triede na školeniach nám prízvukovali, že DPŠ si má robiť na tej istej VŠ kde ukončia 2 stupeň .
Ešte mám prosím jednu otázku ak si robí 1 At.na prípravné atestatčné vzdelávanie á môže použiť všetky kredity čo má a nielen tie za ktoré má kreditový príplatok .
Ešte raz velmi pekne dakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Na vykonanie atestácie musí predložiť buď 30 kreditov a absolvovať predatestačné vzdelávanie alebo 60 kreditov. Musia to byť kredity z kontinuálneho vzdelávania bez ohľadu na to, či jej ich riaditeľ uznal alebo nie pre vyplácanie kreditového príplatku. Čo sa týka DPŠ je skôr dôležité aká ste škola a na aké predmety je podľa Vás učiteľka kvalifikovaná, aby mohla byť zaradená do 10. platovej triedy. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktoré nadväzujú na obsah študijných programov s prihliadnutím na vykonané štátne skúšky. Preto sa vyžaduje, aby aj odborná aj pedagogická spôsobilosť boli získané na jednej vysokej škole. Je to uvedené v § 8b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. Na školeniach Vám to len reprodukovali, vyplýva to zo zákona.