5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Meska
Zaradenie ped. zam.

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám zaradiť ped. zam.?
Je to učiteľka druhého stupňa ZŠ a má ukončené mgr. v odbore učiteľtvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii náboženská výchova a dejepis. V polke septembra končí rozširujúcu špeciálnopedagogickú spôsobilosť a bude učiť 5 hodín náboženstvo v normálnej triede a 20 hodín v špeciálnej triede. Ako ju mám zaradiť ? Aká pracovná trieda 1 alebo 2. Nastupuje 1.9.2018.

Ďakujem Marikovská

Maria Pavlikova
Zaradenie ped. zamestnanca

Úväzok učiteľa základnej školy je 22 alebo 23 hodín. Prečo má Vaša učiteľka 25 hodín ? Keďže prevažnu časť úväzku bude učiť v špeciálnej triede, zaradíte ju do pracovnej triedy dva.

Meska
zaradenie ped. zam.

Dobrý deň, je to 23 hodín + 2 nadčasy, ja som to zle pochopila, ale bude učiť 19 hodín v špeciálke a 4 hodiny v normálnej triede náboženstvo.
Nebude treba dať 2 pracovné zmluvy podľa počtu hodín a 2 dekréty?
Ďakujem Marikovská

Rišo
rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať do akej platovej triedy mám byť zaradený, ak mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií biológia-fyzika a dokončili som rozširujúce štúdium dejepisu. Resp. či tretí predmet nahrádza 1.kvalifikačnú skúšku. Som učiteľom II. stupňa so šiestimi rokmi praxe. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium nenahrádza ani atestáciu, ani nemôžete zaň získať kredity. Získali ste kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho predmetu.