1 príspevok / 0 nový
zuzanahor
zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý den, prosím o radu do akej PT zaradiť pedag. zamestnanca, ktorý má 10 rokov ped. praxe /prednášal na VŠ/ a 12 rokov odbornej praxe. Má diplom Ing. a tiež titul PhD.
Ďakujem
Horváthvoá