1 príspevok / 0 nový
Marcela38
Zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý deň, pracovala som ako vychovávateľka v Liečebno výchovnom sanatóriu od roku 2016. Toto zamestnanie bolo moje prvé v školstve. Mám ukončené VŠ vzdelanie 1 stupňa Bc.- sociálna pedagogika. Pri nástupe ma zaradili do 8 platovej triedy, pracovná trieda 2,/ podľa nového zákona platobná trieda 5/ ako začínajúceho pedagóga, to je v poriadku. Moja otázka je- Do akej platobnej triedy ma mali zaradiť po ukončení adaptačného vzdelávania? V PLATOBNOM VÝMERE som po adaptačnom vzdelávaní zaradená ako samostatný pedag. zamestnanec/ vychovávateľ, ale stále som bola zaradená do 8 platovej triedy, je toto zaradenie správne?

Do 6 platobnej triedy ma zaradili až potom ako som začala študovať špeciálnu pedagogiku.

S pozdravom Marcela