2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý deň prajem, do akej PT mám zaradiť zamestnanca, ktorý má vyštudovaný odbor Fyzická geografia a geoekológia na Karlovej univerzite (Mgr.), momentálne študuje prvý rok DPŠ na KU Ružomberok, ale my sme ho prijali ako zástup, nakoľko naša učiteľka mala úraz. (do konca šk. roka sa ona určite nevráti). Tento zastupujúci učiteľ však učí nekvalifikovane (DEJ, OBN a THD). Je to jeho prvý pracovný pomer, čiže ho zaradíme ako začínajúceho ped. zamestnanca do 6 PT, po ukončení adaptačného stále ostane v 6 PT? A ak by dokončil DPŠ a učil predmety svojho odboru, až tak by bol preradený do 7 PT.?
Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Váš zamestnanec v prvom rade predloží doklad o rovnocennosti dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí (ak uvažujem, že Karlova univerzita je v Prahe) so vzdelaním na Slovensku. Neviem na aké predmety získa na Katolíckej univerzite v Ružomberku pedagogickú spôsobilosť. Pri vzniku pracovného pomeru ho zaradíte do kariérového stupňa začínajúci učiteľ a dáte mu podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 7. platovej triedy a budete čakať, aké doklady Vám predloží.