2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Elok
Zaradenie ped. zamestnanca v inej kategórii

Dobrý deň Vážená pani Pavlíková, chcem Vás poprosiť o posúdenie týchto kvalifikačných predpokladov pedagogického zamestnanca.

Ako učiteľ odborných predmetov má: VŠ druhého stupňa, prvá a druhá atestačna skúška v kategórii učiteľ/učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie. Bol zaradený v 12 platovej triede. Prax 8 rokov.

Od septembra bol z dôvodu nedostatku žiakov preradený na pozíciu majster odbornej výchovy /MOV/. Tu má najvyššie dosiahnuté vzdelanie USO / výučný list v odbore, maturita/ a má aj DPŠ pre majstrov odbornej výchovy.

Na základe uvedeného vzdelania sme ho zaradili do 9 platovej triedy. (podľa dovtedy platných tabuliek)

Ped zamestnanec sa odvolal a žiada doplatenie platu. Zdôvodnil to zákonom 317/2009, kde sa v § 27 odstavec 5 píše, že :" do karierneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj ped.zamestnanec ktorý má druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú v ktorej je zaradený"

Žiada aby sme ho zaradili do 11. platovej triedy ako MOV, lebo má 2 atestáciu v kategórii učiteľ a aby sme mu doplatili mzdu.

Prosím poradte, ako máme správne postupovať? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca v inej kategórii

Kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XI. Keďže nepíšete konkrétne vzdelanie, aké predmety učil a pre aké odbory vykonáva majstra odbornej výchovy a ako ste došli na 9. platovú triedu pre majstra odbornej výchovy, neviem Vám dať stanovisko. Myslím, že aj na majstra odbornej výchovy má najvyššie vzdelanie vysokoškolské druhého stupňa, ale či je požadované, to netuším.