2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mikodel
Zaradenie pedag. asistenta

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na zaradenie asistenta učiteľa - má stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru a má Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti v MPC ukončené však v roku 2015 -robila už asistentku a má ukončené adaptačné vzdelávanie ale v kvalif. predpokladoch na pedag. asistenta v bode XVII- D, bod 3 je uvedené: úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 - mám ju s touto kvalifikáciou zaradiť do 8. plat. triedy ako samostatnú alebo do 7. plat. triedy ako nekvalifikovanú?
Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Kvalifikované stanovisko môže vydať len MŠVVaŠ SR. Vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z z. je to uvedené tak ako uvádzate. Predpokladám, ak metodicko-pedagogické centrá majú akreditáciu na dané vzdelávanie, malo by platiť aj v súčasnosti. Ja sa prikláňam k zaradeniu do 8. platovej triedy ako samostatný asistent učiteľa.