2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Zaradenie pedag. zamestnanca

Prosím Vás o pomoc, ako máme zaradiť vychovávateľku, ktorá má ukončené VŠ 1. stupňa a teraz v septembri konči VŠ II. stupňa, odbor sociálna práca, a tiež začína študovať vychovávateľstvo, keďže nie je kvalifikovaná. V školstve ešte neučila, tak ju zaradím ako nekvalifikovanú alebo ako začínajúcu pedag. zamestn. A aká trieda jej prináleží? Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag. zamestnanca

Vašu vychovávateľku zaradíte do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka. Ak ste ju prijali pred ukončením vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, zaradíte ju do 8. platovej triedy. Po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ju preradíte do 9. platovej triedy.