2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
moni77
Zaradenie pedag. zamestnanca s PhD.

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o usmernenie v uvedenom prípade.

Od 01.01.2022 nastala zmena v zákone 138/2019, konkrétne § 30, z ktorého vypadol tretí stupeň VŠ na zaradenie zamestnanca do 8. platovej triedy a je nahradený rigoróznou skúškou.

V škole máme dvoch pedag. zamestnancov s tretím stupňom (PhD.), ktorí čakali na zaradenie
do 8. PT a napĺňali podmienku päť rokov ako samostatný PZ.

Vzhľadom na to, že sa zmenil zákon, táto možnosť už nie je.

Prosím o radu, ako majú uvedení zamestnanci postupovať, čo musia splniť, aby boli zaradení do 8. PT
a následne do 9. PT, podľa aktuálne platného zákona.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag. zamestnanca s PhD.

Ja zákon viem iba čítať, žiadnym spôsobom ho nezmením. Vaši zamestnanci môžu vykonať prvú atestáciu a následne čakať päť rokov na uznanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa ako druhej atestácie. Pozrite § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., či by sa nedal uplatniť. Pôsobenie na vysokej škole musia dokladovať potvrdením v vysokej školy.