5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
lolinka
Zaradenie pedagog. asistenta do plat.triedy

Dobrý deň,
pracujem 3 roky ako asistentka na ZŠ. Mám ukončené: VŠ I. st. v neučiteľskom odbore, adaptačné vzdelávanie a doplňujúce pedagogické štúdium - odbor učiteľka MŠ/vychovávateľstvo.
Chcela by som sa informovať do ktorej platovej triedy mám byť zaradená? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagog. asistenta do plat.triedy

Doplňte o aké vzdelane ide v prípade doplňujúceho pedagogického štúdia - odbor učiteľka MŠ - vychovávateľstvo. Ide o stredoškolské vzdelanie ?

lolinka
Zaradenie pedagog. asistenta do plat.triedy

Dobrý deň,
doplňujúce pedagog.štúdium stredoškolské.
Ďakujem

Oľga Strýčková
Zaradenie pedagogického asistenta do platovej triedy

prosím o usmernenie v takejto záležitosti

Zamestnávame pedagogického asistenta od 26.1.2018, ktorý je zaradený v
5 PT / jeho vzdelanie má na úrovni stredného vzdelanie je 4 ročné
učiteľstvo pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach a 2. st. VŠ
-Sociálna práca /
Zc začal na získanie kvalif. predpokladu DPŠ na UMB v B.Bystrici dna
10.10.2020 s ukončením najneskôr 28.2.2022.
podľa 138/2019 - by mala byť zaradená do 6 PT zrejme až po skončení DPŠ /a nie od 10.10.2020 / nakoľko ona splna kvalifikačný predpoklad na úrovni stred. vzdelania a neplynie jej doba na jeho splnenie. dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta do platovej triedy

Základná otázka je, či plnenie kvalifikačného predpokladu ste posudzovali 26. 1. 2018, t. j. podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ č. 437/2009 Z. z. alebo až dnes.