4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika111
zaradenie pedagogického asistenta

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení pedagogického asistenta v základnej škole k 1.9.2015:
Má ukončenú SŠ-odbor: agropodnikateľ, VŠ II. stupeň v študijnom programe sociálna práca, kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti pre vychovávateľov a asistentov učiteľa absolvované v metodicko -pedagogickom centre. Má dva roky praxe ako asistent učiteľa na základnej škole(v tejto škole mu bola uložená podmienka prvýkrát doplniť si pedagogickú spôsobilosť, ktorú ukončil v MPC - má ukončené adaptačné vzdelávanie. Zaradený bude tento asistent ako samostatný v 8. PT - spĺňa požiadavky na pedagogického asistenta na úrovni stredoškolského vzdelania alebo ako samostatný pedagogický zamestnanec v 9.PT a bude mu uložená podmienka doplniť si pedagogickú spôsobilosť na vysokej škole do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru - ale tu je problém v tom, že je zamestnaný na dobu určitú /4 mesiace/ a po ďalšie, môžem tú podmienku mu uložiť, ak to nie je jeho prvý pracovný pomer ale už druhý v príslušnom druhu a type školy § 60 ods.2 zákona 317/2009.
Budem veľmi vďačná za pomoc pri zaradení.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Škoda, že ste neuviedli aj príslušné dátumy, je to nejasné. Váš asistent má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca a absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na MPC pred vysokou školou ? Ak je tomu tak, skúste použiť § 8 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z., ak je stále v kategórii asistent učiteľa, nemusel by absolvovať novú DPŠ a mohol by byť zaradený do 9. platovej triedy.

Monika111
Prosím Vás o radu: Uvádzam

Prosím Vás o radu:
Uvádzam dátumy ukončenia: stredná škola 2003,VŠ 1.stupeň - sociálna práca 05/2012, kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti ukončené 09/2013, VŠ II. - sociálna práca ukončené 05/2014.DPŠ absolvoval po ukončení 1. stupňa VŠ, do prvého zamestnania ako pedagogický asistent nastúpil 09/2012.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Váš asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť asistenta učiteľa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII., písm. B bod 6. Zaradíte ho do 9. platovej triedy a nebudete mu dávať žiadne podmienky, je kvalifikovaný.