3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
zaradenie pedagogického asistenta

Dobrý deň,
prijímame pracovníčku na pozíciu "pedagogický asistent". Jej predložené vzdelanie je:
1. Gymnázium
2. Dubnický technologický inštitút, študijný program: učiteľstvo profesijných
predmetov a praktickej výchovy, 2015
Podľa Vyhlášky 437/2009 sú kvalifikačné predpoklady iné, ako to, čo predložila. Môžeme ju zaradiť do 8. PT? Alebo len do 7. PT?
Vopred ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického asistenta

Kvalifikačné predpoklady pre asistenta učiteľa sú uvedené vo yhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. Váš pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa písm. B bodu 2 uvedenej vyhlášky a zaradíte ho ako začínajúceho do 8. platovej triedy a po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy.

Nicole
Zaradenie

Ďakujem za radu.