1 príspevok / 0 nový
mendelina
Zaradenie pedagogického pracovníka

Prosím o radu
Chceme prijať do pracovného pomeru ako učiteľku materskej školy, ktorá má nasledujúce vzdelanie.
Prírodovedecká fakulta Brno - učiteľstvo chémie pre stredné školy - 2002 -2008
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2019-2020
Zatiaľ menovaná žiadnu pedagogickú prax nemá.
Chcela by som sa poradiť do akého karierového stupňa a platovej triedy ju môžem zaradiť.
Ďakujem