2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,

do zamestnania by sme mali prijať pedagogického zamestnanca - učiteľa , ktorý má ukončené VŠ II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov . slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra a tiež III. stupeň VŠ ( PhD.). Má 31 rokov praxe ale len na UMB v Banskej Bystrici. Doposiaľ na strednej škole neučila.
Moja otázka znie:
mám povinnosť ju zaradiť do adaptačného vzdelania , alebo nie ak nie, môžem ju zaradiť ako pedagogický zamestnanec s II. atestáciu a započítať jej maximálne 2/3 z odpracovaných rokov.

Ďakujem

Anna Kubinská

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Novelizovaný paragraf 30, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. rieši práve takéto situácie. Riaditeľ môže zamestnanca, ktorého vzdelanie uvádzate zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou. Prax mu prepočítajte ako uznáte za vhodné, ale prax na vysokej škole sa nepočíta za pedagogickú prax, takže krátenie je na mieste, ak to máte tak upravené vo vnútornom mzdovom predpise.