14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ena77
Zaradenie pedagogického zamestnanca bez adaptačného vzdelávania

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť.
Pedagogický zamestnanec v materskej škole v máji ukončil pedagogickú školu /učiteľka MŠ/, bola zaradená v 4-tej platovej triede ako nekvalifikovaná.
Od septembra do ktorej platovej triedy ju máme zaradiť, nemá adaptačné vzdelávanie, ale kvôli zastupovaniu bude vyučovať aj samostatne bez uvádzajúceho učiteľa.
Máme ju preradiť do 5-tej platovej triedy, alebo nechať v 4-tej nakoľko nemá adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi adaptačné vzdelávanie. Začínajúci pedagogický zamestnanec s úplným stredným odborným vzdelaním sa zaraďuje do 4. platovej triedy s príplatkom podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. - príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca.

ena77
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Ďakujem za odpoveď, p.Pavlíková.

Miroslava Kivaderová
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, potrebujem poradiť.
Naša zamestnankyňa má ukončené adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa. Vyštudovala anglický jazyk, nastupuje na DPŠ. Do ktorej platovej triedy ju treba zaradiť, ak začne pracovať ako samostatná učiteľka anglického jazyka?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Samostatnú učiteľku anglického jazyka zaradíte do 7. platovej triedy.

Jančik
Začínajúci odborný zamestnanec

Dobrý deň, potrebujem poradiť. V priebehu novembra sme prijali na zastupovanie odborného zamestnanca na dobu určitú do 31.12.2021 psychológa, ktorý ešte neabsolvoval adaptačné vzdelávanie. Zaradíme ho do 6. platovej triedy. Má nárok na príplatok začínajúceho zamestnanca, keď mu nebudeme robiť adaptačné vzdelávanie vzhľadom k tomu, že by to do 31. 12. ani neukončil?

Maria Pavlikova
Začínajúci odborný zamestnanec

Riaditeľ je povinný v súlade § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradiť do adaptačného vzdelávania. začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru bez ohľadu na to, či ho ukončí alebo neukončí. Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca, a to podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z.

Jančik
Začínajúci odborný zamestnanec

Ďakujem za odpoveď.

Ivana Pečeňáková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som si prosím overiť, do akej platovej triedy zaradiť učiteľku v materskej škole,ktorá má ukončené gymnázium a teraz študuje na VŠ 1.stupňa odbor predškolská a elementárna pedagogika. Je bez praxe.Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vašu pani učiteľku zradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy do 4. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru jej dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať požadovaný kvalifikačný predpoklad bez ohľadu, či študuje alebo nie. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona zaradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 5. platovej triedy a budete sledovať podmienku získania požadovaného kvalifikačného predpokladu.

Veronika13
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
začínajúci pedagogický zamestnanec má ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa učiteľstvo biológie a slovenského jazyka v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Prijímame ho do školského klubu. Na pozícii vychovávateľ je kvalifikovaný so vzdelaním 1 stupňa zaradím do 5. triedy, alebo ho môžem zaradiť ako kvalifikovaného so vzdelaním II. stupňa a do triedy 6? Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Váš vychovávateľ je kvalifikovaný na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, a to podľa bodu 5 písm. d). Ako začínajúceho ho zaradíte do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do 7. platovej triedy do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ.

Andrea Dénešiová
zaradenie pedag. zamestnanca

Dobrý deň,
prijali sme učiteľku ZUŠ, ktorá má 9 ročnú prax, ale nemá adaptačné vzdelávanie. Môže byť zaradená ako samostatný učiteľ?

Maria Pavlikova
zaradenie pedag. zamestnanca

Dobrý deň,
ja nemám takéto kompetencie, aby ste sa nimi riadili. Po deviatich rokoch pedagogickej nazvať učiteľa, že je začínajúci, je trochu ponižujúce. Ja by som potrebovala odpoveď na otázku, kedy si riaditelia budú plniť svoje povinnosti, resp. budú niesť dôsledky za svoje právne nevedomie. Ja vy som ju zaradila ako samostatnú učiteľku.