4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ivi.drozdova
Zaradenie pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy

Dobrý deň,

Chcela by som sa spýtať ako zaradiť zamestnanca na strednej odbornej škole.

Má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa SPU Nitra v študijnom odbore fytotechnickom - rok 1987, má DPŠ na vyučovanie odborných predmetov SPU Nitra - rok 1997.

Minulý školský rok vyučoval odborné predmety a bol zaradený do 8. platovej triedy.
Od nového školského roku sme však odbor na ktorom vyučoval neotvorili.

Nechceli sme ho prepustiť a tak sme mu dali do úväzku predmety na ktoré nie je kvalifikovaný (telesná výchova, občianska výchova, chémia, fyzika). tieto predmety tvoria viac ako polovicu jeho úväzku.

Máme tohto zamestnanca od 01.09.2021 zaradiť do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaného?

ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie v rozsahu najmenej jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu. Ak Váš učiteľ neplní túto podmienku, tak je nekvalifikovaný a zaradený je do 6. platovej triedy.

Marcela38
Zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý deň poprosím Vás o radu. Mám vysokoškolské vzdelanie 1 stupňa- sociálna pedagogika. Pracujem v liečebno výchovnom sanatóriu ako vychovávateľka. Po absolvovaní adaptačného vzdelávania do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?

Ďakujem za radu Maca

Maria Pavlikova
Zaradenie ped. zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, vo Vašom prípade 3. diel, oddiel B. Ako vychovávateľka ste kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania máte byť zaradená do 6. platovej triedy. Pri nástupe do pracovného pomeru Vám dali podmienku získať špeciálno-pedagogickú spôsobilosť do štyroch rokov od nástupu do pracovného pomeru podľa § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Uplatní sa aj § 83 ods. 4 uvedeného zákona.