1 príspevok / 0 nový
zustisovec
Zaradenie pedag.zamestnanca v ZUŠ

Dobrý deň, prosím o správne zaradenie pedagogického zamestnanca v škole:
- ukončené konzervatórium s absolutóriom v odbore hra na husliach, prax 20 rokov
- má vyučovať cca. 10,5 hodín hru na husliach a zvyšne hodiny do plného úväzku má učiť hudobnú náuku
Ktorá platová tarifa mu prináleží ?

Ďakujeme.